Ноември
П В С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Огласи

 • Завршна сметка за 2018 година
  Следни изведби
  15.11.2019 од 20:00 часот
  16.11.2019 од 20:00 часот
  19.11.2019 од 20:00 часот
  20.11.2019 од 20:00 часот
  21.11.2019 од 20:00 часот
  22.11.2019 од 20:00 часот
  23.11.2019 од 12:30 часот
  23.11.2019 од 20:00 часот
  26.11.2019 од 20:00 часот
  27.11.2019 од 20:00 часот
 • Jавен оглас за вработување | 20.12.2018
  Следни изведби
  15.11.2019 од 20:00 часот
  16.11.2019 од 20:00 часот
  19.11.2019 од 20:00 часот
  20.11.2019 од 20:00 часот
  21.11.2019 од 20:00 часот
  22.11.2019 од 20:00 часот
  23.11.2019 од 12:30 часот
  23.11.2019 од 20:00 часот
  26.11.2019 од 20:00 часот
  27.11.2019 од 20:00 часот
 • Јавен оглас за врaботување на определено време | 5.12.2018
  Следни изведби
  15.11.2019 од 20:00 часот
  16.11.2019 од 20:00 часот
  19.11.2019 од 20:00 часот
  20.11.2019 од 20:00 часот
  21.11.2019 од 20:00 часот
  22.11.2019 од 20:00 часот
  23.11.2019 од 12:30 часот
  23.11.2019 од 20:00 часот
  26.11.2019 од 20:00 часот
  27.11.2019 од 20:00 часот