Септември
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Огласи

 • Завршна сметка за 2018 година
  Следни изведби
  25.09.2019 од 20:00 часот
  26.09.2019 од 20:00 часот
  28.09.2019 од 20:00 часот
  1.10.2019 од 20:00 часот
  3.10.2019 од 20:00 часот
  4.10.2019 од 20:00 часот
  8.10.2019 од 20:00 часот
  9.10.2019 од 20:00 часот
  10.10.2019 од 20:00 часот
  15.10.2019 од 20:00 часот
 • Jавен оглас за вработување | 20.12.2018
  Следни изведби
  25.09.2019 од 20:00 часот
  26.09.2019 од 20:00 часот
  28.09.2019 од 20:00 часот
  1.10.2019 од 20:00 часот
  3.10.2019 од 20:00 часот
  4.10.2019 од 20:00 часот
  8.10.2019 од 20:00 часот
  9.10.2019 од 20:00 часот
  10.10.2019 од 20:00 часот
  15.10.2019 од 20:00 часот
 • Јавен оглас за врaботување на определено време | 5.12.2018
  Следни изведби
  25.09.2019 од 20:00 часот
  26.09.2019 од 20:00 часот
  28.09.2019 од 20:00 часот
  1.10.2019 од 20:00 часот
  3.10.2019 од 20:00 часот
  4.10.2019 од 20:00 часот
  8.10.2019 од 20:00 часот
  9.10.2019 од 20:00 часот
  10.10.2019 од 20:00 часот
  15.10.2019 од 20:00 часот