Additional Info

 • Календар во претстава:
  Декември
  П В С Ч П С Н
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 1 2

Архива на претстави од 1946 до 1996

1946

СИЛЈАН ШТРКОТ

Автор: Петре Прличко

Режисер: Светлана Малахова

Драматург: Петре Прличко

Премиера: 21.04.1946

Куклена сцена

1947

ШУМСКА ДРУЖБА

Автор: Славко Јаневски

Режисер: Светлана Малахова

Премиера: 09.02.1947

Куклена сцена

1948

ЗЛАТНАТА РИПКА

Автор: Светлана Малахова

Режисер: Петре Прличко

Актерска екипа: Ратко Гавриловиќ, Јордан Георгиевски, Добрила Чабриќ Ивановска – Иванова, Тома Кировски, Марија Малевска, Деса Прличкова, Оливера Филипова, Викторија Христова и Благој Црвeнеков

Премиера: 15.02.1948

Куклена сцена

1949

СНЕЖАНА

Автор: Волт Дизни

Режисер: Петре Прличко

Сценограф: Светлана Малахова

Премиера: 15.06.1949

Куклена сцена

АЛИ БАБА И ЧЕТИРИЕСЕТ РАЗБОЈНИЦИ

Автор: Браќата Грим

Режисер: Петре Прличко

Драматург: Петре Прличко

Сценограф: Павле Павловски, Аранка Сабо

Композитор: Илија Џувалековски

Соработник на режисер: Цветанка Јакимовска

Актерска екипа: Вера Алтипармакова, Тома Видов, Добрила Чабриќ Ивановска – Иванова, Цветанка Јакимовска, Васил Јаневски, Тома Кировски, Јордан Митровски, Борис Стефановски, Славчо Тасевски и Стојка Цекова

Премиера: 02.12.1949

Куклена сцена

ЦРВЕНКАПА

Автор: Браќата Грим

Режисер: Петре Прличко

Сценограф: Павле Павловски

Драматург: Петре Прличко

Премиера: 05.12.1949

Куклена сцена

1950

ВИСТИНКО И ПРАВЕТКО

Автор: Никола Солдатов

Режисер: Петре Прличко

Сценограф: Коста Балабанов

Избор на музика: В. Солдатов

Актерска екипа: Вера Алтипармакова, Драга Арсенијевиќ, Коста Балабанов, Зоран Богоев и Тодор Грбевски

Премиера: 19.02.1950

Куклена сцена

1951

УДАРНА БРИГАДА

Автор: Алојз Инголич

Режисер: Лазар Балабанов

Сценограф: Лазар Балабанов

Актерска екипа: Вера Алтипармакова, Зоран Богоев, Тодор Грбевски, Борис Темелковски и Ратка Чоревска

Премиера: 17.01.1951

Куклена сцена

ПЕПЕЛАШКА

Автор: Јакша Кушан

Адаптација: Ѓорѓи Македонски и Благој Црвенков

Режисер: Ѓорѓи Македонски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Музика: Кирил Спировски

Актерска екипа: Нада Алексова, Шишман Ангеловски, Марика Ацева, Тодор Грбевски, Марица Добревска (Кавкалевска), Андријана Зафирова, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Благоја Симонов, Владимир Спасов и  Благој Црвенков

Премиера: 14.09.1951

Куклена сцена

ГОРСКИ СУД

Автор: Ванчо Николески

Режисер: Петре Прличко

Премиера: 10.11.1951

Куклена сцена

ТОПКА ТРОПКА

Автор: Јан Малик

Режисер: Петре Прличко

Премиера: 06.12.1951

Куклена сцена

1952

ОГНЕНА ЛАМЈА

Автор: Петре Прличко

Режисер: Петре Прличко

Премиера: 11.05.1952

Куклена сцена

НЕМИРНИЦИ

Автор: Александар Алексиев и Димитар Бошков

Режисер: Петре Прличко

Премиера: 21.09.1952

Куклена сцена

ВАНЧО И МАРИКА

Автор: Браќата Грим

Режисер: Петре Прличко и Кочо Данов

Драматург: Кулунџиќ

Премиера: 16.11.1952

Куклена сцена

1953

ЗЛАТНАТА ШАМИЈА

Автор: Војмил Рабадан

Режисер: Кочо Данов

Сценограф: Коста Јовановски

Костимограф: Рада Петрова - Малкиќ

Премиера: 13.02.1953

Куклена сцена

ЃАВОЛОТ И ЧЕВЛАРОТ

Автор: Војмил Рабадан

Режисер: Петре Прличко и Тодор Грбевски

Премиера: 13.12.1953

Куклена сцена

1954

ВОЛШЕБНАТА ГУСЛА

Автор: Војмил Рабадан

Режисер: Кочо Данов

Сценограф: Тома Шијак и Коста Јовановски

Музика: Илија Џувалековски, Ѓорѓи Сталев

Превод: Кочо Данов

Актерска екипа: Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска (Тасева), Даница Стефановска, Борис Темелковски и Т. Христов

Премиера: 17.01.1954

Куклена сцена

РИБАРОТ И ДУХОТ

Автор: Жељко Хел (Според мотиви од „1001 ноќ“)

Режисер: Кочо Данов

Сценографи: Жељан Марковина и Коста Јовановски

Композитор: Ладислав Палфи

Актерска екипа: Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Тодор Грбевски, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска (Тасева), Борис Темелковски, А. Христов и Милутин Чоловиќ

Премиера: 07.03.1954

Куклена сцена

МАЃЕПСНИКОТ ОД ОЗ

Автор: Франк Баум

Режисер: Ангелина Василева и Живко Ивановски

Сценографи: Коста Јовановски и Жељан Мaрковина

Музика: Ѓорѓи Сталев

Адаптација: Војмил Рабадан

Превод: А. Димов

Актерска екипа: Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Живко Ивановски, Радица Поповска, Даница Стефановска и Борис Темелковски

Премиера: 18.05.1954

Куклена сцена

СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА

Автор: Волт Дизни

Режисер: Грбевски Тодор

Драматург: Петре Прличко

Сценограф: Коста Јовановски

Куклар: Жељан Марковина

Композитор: Н. Ципушев

Актерска екипа: Цветанска Наумовска, Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Тодор Грбевски, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Радица Поповска (Тасева), Даница Стефанова, Борис Темелковски и Благој Црвенков

Премиера: 19.09.1954

Куклена сцена

ОЛИВЕР ТВИСТ

Автор: Чарлс Дикенс

Режисер: Кочо Данов

Драматург: Војмил Рабадан

Сценограф: Жељан Марковина и Коста Јовановски

Музика: Ладислаф Палфи и Стефан Гајдов

Актерска екипа: Таска Балабанова, Ангелина Василева, Христо Георгиев, Тодор Грбевски, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Даница Стефановска, Радица Тасева (Поповска), Борис Темелковски и Благој Црвенков

Премиера: 21.11.1954

Куклена сцена

1955

ПИНOКИО

Автор: Алексеј Николаевич Толстој

Режисер: Кочо Данов, Благој Црвенков и Тодор Грбевски

Драматург: С. Темков (според „Златен клуч или Авантурите на Буратино“)

Сценограф: Жељан Марковина

Музика: Живко Фирфов

Актерска екипа: Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Тодор Грбевски, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Даница Стефанова, Радица Тасева, Борис Темелковски и Благој Црвенков

Премиера: 13.02.1955

Куклена сцена

ШЕЌЕРНОТО ДЕТЕ

Автор: Славко Јаневски

Режисер: Кочо Данов

Драматург: Васил Куновски (според „Шеќерна приказна“)

Сценограф: Коста Јовановски

Костимограф: Стефан Гајдов

Актерска екипа: Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Тодор Грбевски, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Даница Стефановска, Радица Поповска, Борис Темелковски и  Благој Црвенков

Премиера: 10.04.1955

Куклена сцена

АЛАДИН И ВОЛШЕБНАТА ЛАМБА

Драматург: Војмил Рабадан (според „1001 ноќ“)

Режисер: Кочо Данчов

Сценограф: Жељан Марковина и Коста Јовановски

Музика: Жана Кратовалиева

Актерска екипа: Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Тодор Грбевски, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Борис Темелковски и Благој Црвенков

Премиера: 04.09.1955

Куклена сцена

КЕКЕЦ

Автор: Јосип Вандот

Режисери: Тодор Грбевски и Радица Поповска

Драматург: Војмил Рабадан

Сценограф и Куклар: Жељан Марковина

Музика: Георги Сталев

Актерска екипа: Марика Ацева, Таска Балабанова, Христо Георгиев, Даница Димитрова, Живко Ивановски, Радица Поповска и Владимир Спасов

Премиера: 23.10.1955

Куклена сцена

ЏУЏЕТО НОСКО

Автор: Вилхем Хауф

Режисер: Тодор Грбевски и Христо Гергиев

Драматург: Катерина Абианац

Сценограф: Петар Мазев

Музика: Жана Кратовалиева

Актерска екипа: Нада Алексова, Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Христо Георгиев, Марица Добревска, Живко Ивановски, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Владимир Спасов и Благој Црвенков

Премиера: 29.11.1955

Куклена сцена

1956

ЕДНА ВЕЧЕР КАЈ МЕЧИЊАТА и ЗЛАТНАТА СЕДМОЛИСНИЦА

„Една вечер кај мечињата“

Автор: Волче Наумчески

Режисер: Тодор Грбевски, Благој Црвенков

Сценограф: Петар Мазев и Жељан Марковина

Композитор: Жана Кратовалиева

Актерска екипа: Нада Алексова, Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Христо Георгиев, Даница Димитрова, Марица Добревска, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска и Владимир Спасов

„Златната седмолисница“

Автор: Валентин Катаев

Драматург: Војмил Рабадан

Режисер: Тодор Грбевски, Благој Црвенков

Сценограф: Петар Мазев и Жељан Марковина

Композитор: Жана Кратовалиева

Актерска екипа: Нада Алексова, Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Христо Георгиев, Даница Димитрова, Марица Добревска, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска и Владимир Спасов

Премиера: 15.01.1956

Куклена сцена

КАЛИФОТ ШТРК

Автор: Вилхем Хауф

Режисери: Тодор Грбевски и Христо Георгиев

Драматург: Катерина Абианац

Сценограф и Куклар: Петар Мазев

Композитор: Жана Кратовалиева

Превод: Р. Лазевски

Актерска екипа: Нада Алексова, Марика Ацева, Ангелина Василева, Христо Георгиев, Марица Добревска, Живко Ивановски, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Владимир Спасов и Благој Црвенков

Премиера: 07.03.1956

Куклена сцена

ВОЛКОТ И ТРИТЕ ПРАСИЊА

Автор: Волт Дизни

Режисер: Тодор Грбевски

Сценограф: Драгутин – Гуте Аврамовски

Композитор: Жана Кратовалиева

Адаптација и превод: Христо Георгиев и Даница Димитрова

Актерска екипа: Марица Добревска, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска и Владимир Спасов

Премиера: 14.07.1956

Куклена сцена

ДОКТОРОТ ДОЛИТЛ

Автор: Хју  Лофтинг

Режисери: Тодор Грбевски и Христо Георгиев

Драматург: Војмил Рабадан

Сценограф и Куклар: Петар Мазев

Стихови: Волче Наумчески

Композитор: Жана Кратовалиева

Превод: Кочо Данов

Актерска екипа: Нада Алексова, Марика Ацева, Таска Балабанова, Ангелина Василева, Христо Георгиев, Тодор Грбевски, Даница Димитрова, Марица Добревска, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Владимир Спасов и Благој Црвенков

Премиера: 21.10.1956

Куклена сцена

1957

БЕЛАТА СНЕГУЛКА И ЦРВЕНОТО ТРЕНДАФИЛЧЕ

Режисер: Христо Георгиев, Тодор Грбевски

Драматург: М. Милер

Сценограф: Петар Мазев

Куклар: Жељан Марковина

Музика: Драган Ортаков

Превод: Христо Георгиев, Тодор Грбевски

Актерска екипа: Нада Алексова, Таска Балабанова, Христо Георгиев, Марица Добревска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Радица Поповска, Владимир Спасов и Благој Црвенков

Премиера: 24.03.1957

Куклена сцена

ЗЛАТНАТА РИПКА

Автор: Александар Сергејевич Пушкин

Режисер: Тодор Грбевски

Драматург: Петре Прличко

Сценограф и куклар: Петар Мазев

Актерска екипа: Нада Алексова, Марика Ацева, Тодор Грбевски, Марица Добревска, Ангелина Иванова, Радица Поповска, Владимир Спасов и Благој Црвенков

Премиера: 08.09.1957

Куклена сцена

ВОЛШЕБНОТО КИЛИМЧЕ

Драматург: Жељко Хел (според мотиви од народно творештво и „1001 ноќ“)

Режисер: Тодор Грбевски

Сценограф и куклар: Петар Мазев

Актерска екипа: Нада Алексова, Марика Ацева, Таска Балабанова, Тодор Грбевски, Марица Добревска, Ангелина Иванова, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Владимир Спасов и Благој Црвенков

Премиера: 15.09.1957

Куклена сцена

ДЕТЕТО УБАВКО И ВОЛШЕБНИОТ ПРСТЕН

Автор: Петар Јакимовски

Режисер: Тодор Грбевски

Сценограф и куклар: Петар Мазев

Музика: Глигор Смокварски

Актерска екипа: Нада Алексова, Марика Ацева, Таска Балабанова, Тодор Грбевски, Марица Добревска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска и Благој Црвенков

Премиера: 13.10.1957

Куклена сцена

ДВА ЦВАНЦИКА

Автор: Милован Глишиќ

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Драматург: Миле Гатара

Сценографи и куклар: Петар Мазев

Музика: Жана Кратовалиева

Актерска екипа: Нада Алексова, Шишман Ангеловски, Марика Ацева, Марица Добревска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Благоја Симонов, Владимир Спасов и Кирил Христов

Премиера: 20.10.1957

Куклена сцена

ЧИРКОТ ХЛАПЧО

Автор: Ивана Брлиќ – Мажураниќ

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Драматург: Миле Гатара

Сценограф: Коста Јовановски

Музика: Георги Сталев

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Марика Ацева, Тодор Грбевски, Андријана Зафирова, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Благоја Симонов, Кирил Христов и Благој Црвенков

Премиера: 27.10.1957

Куклена сцена

1958

ПРИНЦОТ И ПРОСЈАКОТ

Автор: Марк Твен

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Драматург: Сергеј Михалков

Сценограф: Трајче Јанчевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Стале Попов

Актерска екипа: Димче Бошковски, Нада Алексова, Шишман Ангеловски, Марика Ацева, Таска Балабанова, Јаким Буканов, Марица Добревска, Андријана Зафирова, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Јован Ивановски, Цветанка Јакимовска, Драги Крстевски, Ѓорѓи Лазаревски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Александар Ношпал, Бисерка Петрова, Радица Поповска, Ацо Симиќ, Благоја Симонов, Владимир Спасов, Борис Темелковски, Кирил Христов, Благој Црвенков и Владимир Шуманов

Премиера: 10.01.1958

Детска сцена

ПОТЕРА

Автор: Радован Микиќ

Режисер: Тодор Грбевски

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Константин Поповски

Актерска екипа: Нада Алексова, Таска Балабанова, Тодор Грбевски, Марица Добревска (Кавкалевска), Андријана Зафирова, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска и Благоја Симонов

Премиера: 13.01.1958

Куклена сцена

КУКЛАТА НА МАЛАТА КОЗЕТА

Автор: Виктор Иго

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Драматург: Динко Моровиќ (според „Клетници“)

Сценограф и Куклар: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Таска Балабанова, Киро Божиновски, Иванка Занделска, Живко Ивановски, Радица Поповска и Благој Црвенков

Премиера: 09.02.1958

Куклена сцена

ЗАРОБЕНА ПЛАНЕТА

Автор: Јован Алексиќ

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Сценограф: Трајче Јанчевски

Избор на музика: Андерј Бељан

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Пандил Аспров, Марика Ацева, Предраг Дишљенковиќ, Ангелина Иванова и Благој Црвенков

Премиера: 30.03.1958

Куклена сцена

ПЕПЕЛАШКА

Автор: Јакша Кушан

Режисер: Ѓорѓи Македонски

Сценограф и Куклар: Трајче Јанчевски

Музика: Кирил Спировски

Адаптација: Ѓорѓи Македонски и Благој Црвенков

Асистент на режисерот: Благој Црвенков

Актерска екипа: Нада Алексова, Шишман Ангеловски, Марика Ацева, Тодор Грбевски, Марица Добревска, Андријана Зафирова, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Благоја Симонов, Владимир Спасов и Благој Црвенков

Премиера: 14.09.1958

Куклена сцена

ЧИЧО ТОМОВАТА КОЛИБА

Автор: Хариет Бичер Стоу

Режисер: Благоја Андреев

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Таска Балабанова, Тодор Грбевски, Предраг Дишљенковиќ, Марица Добревска, Андријана Зафирова, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Благоја Симонов, Владимир Спасов и Благој Црвенков

Премиера: 16.09.1958

Куклена сцена

ТРНОРУШКА

Автор: Динко Моровиќ

Режисер: Димитар Ќостаров

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Музика: Трајко Прокопиев

Асистент нана режисерот: Благој Црвенков

Превод: Ацо Шопов

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Таска Балабанова, Тодор Грбевски, Марица Добревска, Андријана Зафирова, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска,Благој Црвенков,  Благоја Симонов и Славчо Тасевски

Премиера: 16.11.1958

Куклена сцена

1959

МРЗЛИВИОТ ЛОВЕЦ

Автор: Јонче Христовски

Режисер: Тодор Николовски

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Таска Балабанова, Тома Видов, Тодор Грбевски, Самоил Дуковски, Живко Ивановски, Благородна Малинска и Радица Поповска

Премиера: 13.09.1959

Куклена сцена

БАБИНАТА НОВА ОБЛЕКА и ЛАВОТ ГО БОЛИ ЗАБ

Автор: Јаков Макс („Бабината нова облека“); Фридрих Арнд („Лавот го боли заб“)

Режисер: Благоја Андреев

Сценограф: Трајче Јанчевски

Превод: Душко Томовски

Актерска екипа: Таска Балабанова, Андријана Зафирова, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Цветанка Наумовска, Радица Поповска и Славчо Тасевски

Премиера: 13.09.1959

Куклена сцена

ДОДЕКА СПИЕ ГРАДОТ

Автор: Никола Солдатов

Режисер: Благоја Анастасов

Сценограф: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Тодор Грбевски, Предраг Дишљенковиќ, Марица Добревска, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Благоја Симонов и Благој Црвенков

Премиера: 29.09.1959

Детска сцена

ЗАЈКОВА ЖЕНИДБА

Автор: Димитар Димитровски

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Тома Видов, Марица Добревска, Самоил Дуковски, Ангелина Иванова, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Благоја Симонов, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 29.09.1959

Куклена сцена

ИЗГУБЕНА МУЗИКА и РЕШЕНА ГАТАНКА

Автори: Фридрих Арнд („Изгубена музика“); Динко Томовски („Решена гатанка“)

Режисер: Благоја Андреев

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Таска Балабанова, Марица Добревска, Самоил Дуковски, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Благоја Симонов и Владимир Спасов

Премиера: 18.10.1959

Куклена сцена

КАСПЕР СПАСИТЕЛ

Автор: Ана Мари Вебер

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Сценограф: Трајче Јанчевски

Музика: Бранко Каракаш

Превод: Душко Томовски

Актерска екипа: Тома Видов, Тодор Грбевски, Предраг Дишљенковиќ, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Бисерка Петровска, Радица Поповска, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 01.11.1959

Куклена сцена

УБАВИЦА И ЅВЕР

Автор: Никола Стујарт Греј

Режисер: Саша Маркус

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова – Малкиќ

Адаптација: Саша Маркус

Превод: Саша Маркус

Актерска екипа: Таска Балабанова, Тома Видов, Тодор Грбевски, Марица Добревска, Самоил Дуковски, Бисерка Петровска, Радица Поповска, Благој Црвенков и Цветанка Наумовска

Премиера: 20.12.1959

Детска сцена

1960

ГАВРАН

Автор: Карло Гоци

Режисер: Димитрие Османли

Асистент режисер: Шишман Ангеловски

Превод: Иван Ивановски

Сценограф: Тома Владимирски

Костимограф: Рада Петрова

Музичка илустрација: Бранко Каракаш

Актерска екипа: Таска Балабанова, Тома Видов, Тодор Грбевски, Предраг Дишљенковиќ, Самоил Дуковски, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Блгородна Малинска, Радица Поповска, Благоја Симонов, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 21.1.1960

Детска сцена

ПРЕЖИВЕАЛИЦИТЕ НА НИКОЛЕТИНА БУРСАЌ

Автор: Бранко Ќопиќ

Режисер: Петре Прличко

Драматург: Миња Дедиќ

Превод: Ристе Блажевски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Пандил Арсов, Таска Балабанова, Тодор Грбевски, Андријана Зафирова, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Марица Кавкалеска Добревска, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Бисера Петровска, Радица Поповска, Петре Прличко, Благоја Симонов, Владимир Спасов, Славчо Тасевски и Благој Црвенков.

Премиера: 5.2.1960

Вечерна сцена

КОГА БРАНОТ БУЧИ

Автор: Никола Вапцаров

Режисер: Илија Милчин

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Актерска екипа: Шишман Ангеловски,  Таска Балабанова, Тома Видов, Иван Гацов, Тодор Грбевски, Бошко Димитров, Предраг Дишљенковиќ, Марица Добревска, Самоил Дуковски, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Благородна Малинска, Бранко Петровски, Радица Поповска, Боро Темелковски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 1.4.1960

Вечерна сцена

БЕСМРТНИОТ ПАПАГАЛ

Автор: Таше Кочовски

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Избор на музика: Бранко Каракаш

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Тодор Грбевски, Предраг Дишљенковиќ, Марица Добревска, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Катерина Крстева, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Стево Спасовски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 15.4.1960

Куклена сцена

МЕЧКАТА  И ШТРКОТ

Автор: Васил Куновски

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Музика: Бранко Каракаш

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Тома Видов, Тодор Грбевски, Марица Добревска Кавкалевска, Ангелина Иванова, Благородна Малинска и Радица Поповска

Премиера:27.10.1960

Куклена сцена

1961

АВАНТУРИТЕ НА ГИЊОЛ

Автор: Е. Коте

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Сценограф: Трајче Јанчевски

Превод : Душко Томовски

Актерска екипа: Таска Балабанова, Киро Божиновски, Марица Добревска, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Катерина Крстева, Благородна Малинска, Благој Црвенков

Премиера: 2.1.1961

Куклена сцена

КЕКЕЦ И МОЈЦА

Автор: Миле Станте

Режисер: Кирил Ќортошев

Сценограф : Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Бранко Каракаш

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Таска Балабанова, Киро Божиновски, Тома Видов, Тодор Грбевски, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Марица Кавкалевска, Благородна Малинска, Радица Поповска, Благој Црвенков

Премиера: 12.1.1961

Детска сцена

ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА

Автор: Ристо Крле

Режисер: Тодор Николовски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски , Таска Балабанова, Киро Божиновски, Тома Видов, Тодор Грбевски, Марица Добревска, Иванка Зенделска, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Славчо Тасевски, Благој Црвенков и Миодраг Шаурек

Премиера: 9.3.1961

Вечерна сцена

БАЛАДА ЗА ПОРУЧНИКОТ И МАРЈУТКА

Автор: Братко Крефт

Режисер: Кирил Ќортошев

Сценограф: Трајче Јанчевски

Превод: Матеја Матевски

Актерска екипа: Самоил Дуковски, Цветанка Јакимовска и Катерина Крстева

Премиера: 31.3.1961

Вечерна сцена

ВОЛКОТ, КОЗАТА И ЈАРИЊАТА

Автор: Јан Грабовски

Режисер: Благоја Андреев

Превод: Благоја Андреев

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Композитор: Бранко Каракаш

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Киро Божиновски, Иванка Зенделска, Катерина Крстева,  Снежана Михајловиќ, Цветанка Наумовска, Радица Поповска, Благој Црвенков

Премиера: 10. 9.1961

Куклена сцена

АЛЕКСАНДРА

Автор: Томе Арсовски

Режисер: Мирко Стефановски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова - Малкиќ

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Лилјана Баковиќ, Киро Божиновски, Тома Видов, Иван Гацов, Предраг Дишљенковиќ, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Елица Котева, Катерина Крстева, Снежана Михајловиќ, Гордана Наумова, Радица Поповска, Стево Спасовски, Војо Станковски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 10.10.1961

Вечерна сцена

ИТЕР ПЕТАР ВО ИНДИЈА и ИЗГУБЕНОТО ШАМИВЧЕ (АВАНТУРИТЕ НА ИТЕР ПЕЈО)

Автор: Макс Јакоб Контај

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Сценограф: Трајче Јанчевски

Композитор: Кирил Македонски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Тодор Грбевски, Иванка Зенделска, Радица Поповска и Славчо Тасевски

Премиера: 20.10.1961

Куклена сцена

ПРЕЖИВЕАЛИЦИТЕ НА БАРОНОТ МИНХАУЗЕН

Автор: Леонид Браушевич

Режисер: Предраг Дишљенковиќ

Превод: Душко Томовски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Избор на музика: Предраг Дишљенковиќ

Актерска екипа: Цветанка Ангеловска, Шишман Ангеловски, Киро Божиновски, Тома Видов, Иван Гацов, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Елица Котева, Катерина Крстева, Снежана Михајловиќ, Лилјана Петковска, Војо Станковски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков.

Премиера: 30.10.1961

Куклената сцена

АВТОБИОГРАФИЈА

Автор: Бранислав Нушиќ

Режисер: Александар Главацки

Драматург: Борислав Михајловиќ- Михиз

Превод од српски јазик: Сотир Гулевски

Асистент режисер: Самоил Дуковски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Ламбра Димитријевиќ

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Тодор Грбевски, Предраг Дишљенковиќ, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Катерина Крстева, Благородна Малинска, Цветанка Наумовска, Крум Стојанов, Славчо Тасевски, Благој Црвенков и Миодраг Шаурек

Премиера: 5.11.1961

Вечерна сцена

СКАЗНА ЗА ЦАРОТ И ОВЧАРОТ

Автор: Бошко  Трифуновиќ

Режисер: Кирил Ќортошев

Сценограф: Василије Поповиќ-Цицо

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Милка Герасимова

Актерска екипа: Самоил Дуковски, Елица Котева, Снежана Михајловиќ, Вера Николова, Радица Поповска, Војо Станковски, Благој Црвенков, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Иван Гацов, Тодор Грбевски, Предраг Дишљенковиќ, Иванка Зенделска, Катерина Крстева, Цветанка Наумовска, Лилјана Баковиќ, Стево Спасовски и Славчо Тасевски

Премиера: 23.12.1961

Детска сцена

1962

СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА

Автор: Волт Дизни

Режисер: Берислав Брајковиќ

Драматизација: Динко Моровиќ

Асистент режисер: Самоил Дуковски

Сценограф и куклар: Берислав Дежилиќ

Композитор: Витомир Павловски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Иван Гацов, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Елица Котева, Катерина Крстева, Лилјана Петковска, Радица Поповска, Стево Спасовски , Војо Станковски и Благој Црвенков

Премиера: 4.2.1962

Куклена сцена

АВАНТУРИТЕ НА ТОМ СОЕР

Автор: Марк Твен

Режисер: Вукан Диневски

Драматург: Јован Максимовиќ

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Витомир Павловски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Иван Гацов, Предраг Дишљенковиќ, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Елица Котева, Катерина Крстева, Снежана Михајловиќ, Лилјана Петковска Баковиќ, Стево Спасовски, Војо Станковски, Славчо  Тасевски, Ристо Ташковски, Борис Темелковски и Благој Црвенков

Премиера: 17.3.1962

Детска сцена

СРЕЌЕН ПАТ

Автор: Виктор Розов

Режисер: Димитрие Османли

Превод  од руски јазик: Илија Милчин

Асистент режисер: Славчо Тасевски

Сценограф: Тома Владимирски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Самоил Дуковски, Елица Котева, Катерина Крстева, Снежана Михајловиќ, Лилјана Петковска, Стево Спасовски и Војо Станковски

Премиера: 4.10.1962

Вечерна сцена

1963

ОЛИВЕР ТВИСТ

Автор: Чарлс Дикенс

Режисер: Димитрие Османли

Драматизација: Бранислав Крављинац

Превод: Иван Ивановски

Сценограф: Тома Владимирски

Костимограф: Рада Петрова - Малкиќ

Композитор: Ѓоко Георгиевски

Актерска екипа: Владимир Ангеловски, Димитар Ангеловски, Никола Ангеловски, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Иван Гацов, Тодор Грбевски, Видосава Грубач, Предраг Дишљенковиќ, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Цветанка Наумовска, Лилјана Николчевска, Наум Пановски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков 

Премиера: 21.1.1963

Детска сцена

ЦРВЕНКАПЧЕ

Автор: Браќата Грим

Адаптација во стихови: Генади Болиновски

Режисер:  Предраг Дишљенковиќ

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Избор на музика: Благој Иванов

Актерска екипа: Тома Видов, Видосава Грубач, Симе Илиев, Катерина Крстева, Лилјана Николчевска, Лилјана Петковска Баковиќ, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 17.2.1963

Куклена сцена

УКРАДЕНИОТ ПРИНЦ и ИЗГУБЕНАТА ПРИНЦЕЗА

Автор: Дон Тотеро

Режисер: Тодорка Кондова - Зафировска

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова - Малкиќ

Композитор: Витормир Павловски

Актерска екипа: Димитар Ангеловски, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Иван Гацов, Видосава Грубач, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Катерина Крстева, Цветанка Наумовска, Лилјана Петковска Баковиќ и Славчо Тасевски

Премиера: 17.3.1963

Детска сцена

ВАТАШКА ТРАГЕДИЈА

Автор: Самоил Дуковски

Режисер: Мирко Стефановски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Витомир Павловски

Актерска екипа: Димитар Ангеловски, Шишман Ангеловски, Нико Атанасовски, Лилјана Баковиќ, Кирчо Божиновски, Драган Велков, Тома Видов, Иван Гацов, Видосава Грубач, Предраг Дишљенковиќ, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Никола Камчевски, Катарина Крстева, Никола Манговски, Лилјана  Николчевска, Радица Поповска, Венцислав Поповски, Томе Стаматов, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 15.6.1963

Вечерна сцена

1964

КРАЛОТ НА ЕЛЕНИТЕ

Автор: Карло Гоци

Режисер:Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф:Трајче Јанчевски

Композитор: Витомир Павловски

Актерска екипа: Кирчо Божиновски, Тома Видов, Видосава Грубач, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Живко Ивановски, Симе Илиев, Катерина Крстева, Томе Моловски, Радица Поповска, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 29.3.1964

Детска сцена

1965

БОГОМИЛСКА БАЛАДА

Автор: Владо Малевски („Она што беше небо“)

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Драматизација: Милан Ѓурчинов и Илија Зафировски

Сценограф: Миле Станковиќ

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Томислав Зографски

Актерска екипа: Тома Видов, Нада Гешоска, Видосава Грубач, Дарко Дамески, Вукан Диневски, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ацо Јовановски, Стево Спасовски, Крум Стојанов, Милица Стојанова, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 4.3.1965

Вечерна сцена

ЏОН ПИПЛФОКС

Автор: Душан Радовиќ и Мирослав Беловиќ

Режисер: Сава Комненовиќ

Превод: Димитар Солев

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Душан Митровиќ

Актерска екипа: Владимир Ангеловски, Шишман Ангеловски, Лилјана Баковиќ, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Димитар Гешоски, Видосава Грубач, Дарко Дамески, Ленче Делова, Вукан Диневски, Самоил Дуковски, Живко Ивановски, Ацо Јовановски, Драги Крстевски, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Славица Николовска, Зоја

Пејковска, Александар Ристовски, Крум Стојанов, Милица Стојанова, Миле Стошиќ, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 22.3.1965

Детска сцена

СТРИП-ТИЗ, НА ОТВОРЕНО МОРЕ, ВОЛШЕБНА НОЌ

Автор: Славомир Мрожек

Режисер: Вукан Диневски

Превод од полски јазик: Вукан Диневски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Актерска екипа: Тома Видов, Дарко Дамески, Самоил Дуковски, Живко Ивановски, Драги Крстовски, Снежана Михајловиќ, Милица Стојанова, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 4.4.1965

Вечерна сцена

ФАРМЕРКИ

Автор: Џејмс Лео Херлих и Вилјем Нобл

Режисер: Димитрие Османли

Превод: Јован Бошковски

Сценограф: Крум Стојанов

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Томислав Зографски

Актерска екипа: Кирчо Божиновски, Видосава Грубач, Ленче Делова, Јон Исаја, Марија Исаја, Ацо Јовановски и Милица Стојанова

Премиера: 13.5.1965

Вечерна сцена

БЕГАЛКА

Автор: Васил Иљоски

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Живко Фирфов

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Тома Видов, Самоил Дуковски, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Јон Исаја, Марија Исаја, Ацо Јовановски, Тодорка Кондова-Зафировска, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски, Крум Стојанов, Милица Стојанова, Славчо Тасевски, Ѓурко Темелков, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 1.6.1965

Вечерна сцена

БАБИНАТА НОВА ОБЛЕКА и ЛАВОТ ГО БОЛИ ЗАБ

Автор: Макс Јаков („Бабината нова облека“ и Фридрих Арнд „Лавот го боли заб“)

Сценограф и куклар: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Видосава Грубач, Ленче Делова, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 19.12.1965

Куклена сцена

СКАЗНА ЗА ЦАРОТ И ОВЧАРОТ

Автор: Бошко Трифуновиќ

Режисер: Кирил Ќортошев

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Кореограф: Итка Ивеља

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Димитар Гешоски, Видосава Грубач, Дарко Дамески, Ленче Делова, Вукан Диневски, Иванка Зенделска, Живко Ивановски, Симе Илиев, Тодорка Кондова-Зафировска, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски, Крум Стојанов, Милица Стојанова, Славчо Тасевски, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 19.12.1965

Детска сцена

1966

ДУНДО МАРОЕ

Автор: Марин Држиќ

Режисер: Крум Стојанов

Драматург: Марко Фотез

Превод  од хрватски јазик: Крум Стојанов

Сценограф: Крум Стојанов

Костимограф: Јелена Патрногиќ

Избор на музика:  Витомир Павловски

Актерска екипа: Кирчо Божиновски, Тома Видов, Димитар Гешоски, Дарко Дамески, Ленче Делова, Вукан Диневски, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Јон Исаја, Ацо Јовановски, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски, Крум Стојанов, Милица Стојанова, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 16.1.1966

Вечерна сцена

ЗЛОСТОРСТВО И КАЗНА

Автор: Фјодор Михајлович  Достоевски

Режисер: Вукан Диневски

Драматург: Зигмунд Хибнер

Превод: Вукан Диневски

Сценограф: Тома Владимирски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Нада Гешоска, Димитар Гешоски, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Живко Ивановски, Јон Исаја, Ацо Јовановски, Тодорка Кондова-Зафировска, Стево Спасовски, Крум Стојанов, Милица Стојанова, Славчо Тасевски, Ѓурко Темелков, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 26.4.1966

Вечерна сцена

ДВАЈЦА НА НИШАЛКА

Автор: Вилијам Гибсон

Режисер: Димитрие Османли

Сценограф: Тома Владимирски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Александар Џамбазов

Актерска екипа: Дарко Дамески и Тодорка Кондова-Зафировска

Премиера: 2.6.1966

Вечерна сцена

ВО КУКЛЕНОВО

Автор: Јозеф Пер и Лео Спачил

Режисер: Веска Фикова

Превод: Благој Корубин

Сценограф и куклар: Ирина Маричкова

Композитор: Кирил Кирилов

Актерска екипа: Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Ацо Јовановски и Милица Стојанова

Премиера: 9.6.1966

Куклена сцена

СЛОНЧЕТО СО ДОЛГА СУРЛА

Според  делото на Редијард Киплинг

Режисер: Веска Фикова

Драматизација: Г. Владичина

Превод: Вукан Диневски

Сценограф и куклар: Ива Хаџиева

Композитор: Александар Танев

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Ленче Делова, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Радица Поповска, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Радмила Златановиќ, Иван Ивановски, Урош Делов, Перо Марковски

Премиера: 23.6.1966

Куклена сцена

ПРИНЦОТ И ПРОСЈАКОТ

Автор: Марк Твен

Режисер: Звездана Ладика

Драматизација: Сергеј Михалков

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Кореограф: Ѓорѓи Македонски

Композитор: Витомир Павловски

Актерска екипа: Владимир Ангеловски, Шишман Ангеловски, Донка Багеска, Лилјана Баковиќ, Иванчо Блажевски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Петре Гавриловски, Љиљана Георгиевска, Димитар Гешоски, Видосава Грубач, Ленче Делова, Самоил Дуковски, Живко Ивановски, Ацо Јовановски, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Киро Николовски, Стево Спасовски, Крум Стојанов, Славчо Тасевски, Кирил Ќортошев и  Благој Црвенков

Премиера: 10. 10.1966

Детска сцена

САМОИЛ

Автор: Пеѓа Милосављевиќ

Режисер: Љубиша Георгиевски

Превод  од српски јазик: Јован Бошковски

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Витомир Павловски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Нада Гешоска, Димитар Гешоски, Дарко Дамески, Самоил Дуковски, Живко Ивановски, Ацо Јовановски, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски, Славчо Тасевски, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 11.10.1966 Фестивал Охридско Лето

Вечерна сцена

ТРОЈАНКИ

Според  делото на Еврипид

Режисер: Љубиша Георгиевски

Драматизација: Жан Пол Сартр

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Љубиша Георгиевски

Актерска екипа: Лилјана Баковиќ, Љиљана Георгиевска, Милица Стојанова, Нада Гешоска, Димитар Гешоски, Видосава Грубач, Дарко Дамески,Ленче Делова, Гордана Деспотовиќ, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Мара Исаја, Тодорка Кондова Зафировска, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Славица Николова, Кире Николовски, Зоја Пејковска, Милица Стојанова, Слободан Стојановски и Кирил Ќортошев

Премиера: 14.12.1966

Вечерна сцена

КОЈ ЌЕ ГО СПАСИ ОРАЧОТ

Автор: Френк Гилрој

Режисер: Димитрие Османли

Превод: Богомил Ѓузел

Сценограф: Тома Владимирски

Костимограф: Јелена Патрногиќ

Композитор: Андреј Бељан

Актерска екипа: Љиљана Георгиевска, Дарко Дамески, Самоил Дуковски, Мара Исаја, Ацо Јовановски, Димац Митковски и Стево Спасовски

Премиера: 30.12.1966

Вечерна сцена

1967

ПОКОЈНИК

Автор: Бранслав Нушиќ

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Гинтер Кубе, Љубиша Георгиевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Витомир Павловски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Тома Видов, Димитар Гешоски, Живко Ивановски, Јон Исаја, Марија Исаја, Тодорка Кондова-Зафировска, Томе Моловски, Крум Стојанов и Кирил Ќортошев

Премиера: 28.2.1967

Вечерна сцена

ГРТКО

Автор: Љубиша Ѓокиќ

Режисер: Сава Комненовиќ

Превод: Генади Болиновски 

Сценограф: Трајче Јанчевски

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Лилјана Баковиќ, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Ленче Делова, Гордана Деспотовиќ, Самоил Дуковски, Живко Ивановски, Јон Исаја, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Славица Николовска, Зоја Пејковска, Славчо Тасевски, Васил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 18.4.1967

Детска сцена

ТАНЦОТ НА ТРЕНДАФИЛИТЕ

Автор: Валери Петров

Режисер: Бојан Дановски

Превод: Гане Тодоровски

Сценограф: Мирко Петров

Костимограф: Мирко Петров

Композитор: Петар Ступел

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Шишман Ангеловски, Драгољуб Апостолов, Лилјана Баковиќ, Кирчо Божиновски, Љиљана Георгиевска, Видосава Грубач, Дарко Дамески, Милица Стојанова, Ленче Делова, Гордана Деспотовиќ, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ацо Јовановски, Ристо Краповски, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски,  Славица Николовска, Кире Николовски, Андон Пачиколев, Зоја Пејковска, Љупчо Самарџиски, Славчо Тасевски, Васил Ќортошев и Радосав Шутевски

Премиера: 16.3.1967

Вечерна сцена

ЗБОРОТ ДУПКА НЕ ПРАВИ

Автор: Жарко Петан

Режисер: Франци Крижај

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Јелена Патрногиќ

Превод: Бистрица Миркуловска

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Шишман Ангеловски, Лилјана Баковиќ, Љиљана Георгиевска, Нада Гешоска, Ленче Делова, Јон Исаја, Марија Исаја, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ,  Томе Моловски, Славица Николова, Крум Стојанов и Васил Ќортошев

Премиера: 27.6.1967

Вечерна сцена

РОМУЛ ВЕЛИКИ

Автор: Фридрих Диренмат

Режисер: Вили Цанков

Превод: Сотир Гулевски и Бранко Варошлија

Сценограф: Вили Цанков

Композитор: Ѓорѓи Ножаров

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Дарко Дамески, Тома Видов, Мите Грозданов, Милица Стојанова, Лилјана Баковиќ, Владимир Ангеловски-Дади, Гордана Деспотовиќ, Перица Гавриловски, Ацо Марковски, Нада Гешоска, Шишман Ангеловски, Јон Исаја, Кирчо Божиновски, Ленче Делова, Благој Црвенков, Симе Илиев, Славица Марковска, Димитар Гешоски, Љиљана Георгиевска, Кирил Ќортошев, Славчо Тасевски, Живко Јовановски, Ацо Јовановски, Самоил Дуковски, Крум Стојанов, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Зоја Пејовска,  Слободан Стојковски, Ѓорѓи Џабиров, Диме Синадинов и А. Селими

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Илија Велевски, Златковиќ Радмила, Иван Ивановски, Урош Делов, Перо Марковски

Премиера: 14.11.1967

Вечерна сцена

ПАРТИТУРА ЗА ЕДЕН МИРОН

Автор: Коле Чашуле

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Љубиша Георгиевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Крум Стојанов, Шишман Ангеловски,  Киро Божиновски, Мите Грозданов, Самоил Дуковски, Симе Илиев, Тодорка Кондова-Зафировска,  Димче Синадиновски, Слободан Стојановски, Славчо Тасевски и Ѓорѓи Џабировски

Премиера: 5.12.1967

Вечерна сцена

ДВЕ ВРЧВИ ВОДА

Автор: Ада Греиданус

Режисер: Кирил Ќортошев

Превод: Иван Ивановски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Витомир Павловски

Кореограф: Итка Ивеља

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Лилјана Баковиќ, Лилјана Георгијевска, Мите Грозданов, Димче Мешковски и Благој Црвенков

Премиера: 28.12. 1967

Детска сцена

1968

КУЧЕНЦЕТО И МАЧЕНЦЕТО ДЕТЕКТИВИ

Автор: Георги Костов

Режисер: Георги Костов

Сценограф: Иван Јорданов

Куклар: Марин Јовов

Композитор: Петар Гулиметов

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Верче Михајлова, Снежана Михајловиќ, Радица Поповска и Славчо Тасевски

Премиера: 14.1.1968

Детска сцена

ГЕРМАНЦИ

Автор: Леон Кручковски

Режисер: Кажимјеж Браун

Превод: Александар Алексиев

Асистент режисер: Миодраг Шаурек

Сценограф: Јежи Торончик

Костимограф: Јежи Торончик

Избор на музика: Станислав Павлук

Актерска екипа: Кирил Ќортошев, Нада Гешоска, Милица Стојанова, Ацо Јовановски, Иванка Зенделска, Мите Грозданов, Дарко Дамески, Димитар Гешоски, Живко Јовановски, Марија Исаја, Снежана Михајловиќ, Тома Видов, Љиљана Георгиевска, Јон Исаја, Самоил Дуковски, Благој Црвенков, Кирчо Божиовски, Спасе Палчевски и Владимир Џабирски

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Радмила Златковиќ, Илија Велевски

Премиера: 9.2.1068

Вечерна сцена

ЗЕМЈА ВО КОЈА НЕ СЕ СТИГНУВА

Автор: Оливера Николова

Режисер: Душан Г. Наумовски

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Владимир Ангеловски-Дади, Шишман Ангеловски, Лилјана Баковиќ, Тома Видов, Љиљана Георгиевска, Димитар Гешоски, Мите Грозданов, Видосава Грубач, Самоил Дуковски, Ангелина Иванова, Симе Илиев, Димче Мешковски, Вера Михајлова, Томе Моловски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 2.3.1968

Детска сцена

НЕМИРНАТА РУДИНА

Автор: Симон Дракул

Режисер: Мирко Стефановски

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Шишман Ангеловски, Димитар Гешоски, Мите Грозданов, Дарко Дамески, Ацо Јовановски, Димче Мешковски, Крум Стојанов, Милица Стојанова и Кирил Ќортошев

Премиера: 7.4.1968

Вечерна сцена

ДОЖИВУВАЊАТА НА ТОМЧО ПАЛЧО

Автор: Јежи Заборовски

Режисер: Миодраг Шаурек

Сценограф: Трајчо Јанчевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Лилјана Баковиќ, Љиљана Георгиевска, Видосава Грубач, Самоил Дуковски, Живко Ивановски и Славчо Тасевски

Премиера: 21.4.1968

Куклена сцена

КРОЈАЧ ЗА ДАМИ

Автор: Жорж Фејдо

Режисер: Тодорка Кондова - Зафировска

Превод: Борис Вишински

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Љубомир Бранѓолица

Кореограф: Итка Ивеља

Актерска екипа: Љиљана Георгиевска, Димитар Гешоски, Ангелина Иванова, Јон Исаја, Марија Исаја, Тодорка Кондова-Зафировска, Снежана Михајловиќ, Кирил Ќортошев

Премиера: 1.6.1968

Вечерна сцена

БАЛАДА ЗА ТИЛ ОЈЛЕНШПИГЕЛ

Автор: Гинтер Вајзенборн

Режисер: Душан Г. Наумовски

Превод: Бранко Варошлија

Сценограф: Велизар Србљеновиќ

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Војислав Костиќ

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Нада Гешоска, Видосава Грубач, Дарко Дамески, Ленче Делова, Самоил Дуковски, Симе Илиев, Димче Мешковски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 27.9.1968

Вечерна сцена

БЕГАЛКА

Автор: Васил Иљоски

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф: Димитар Кондовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Живко Фирфов

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Самоил Дуковски, Ацо Ѓорчев, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Јон Исаја, Марија Исаја, Ацо Јовановски, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски, Крум Стојанов, Милица Стојанова, Славчо Тасевски, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 11.10.1968

Вечерна сцена

ЛИСИСТРАТА

Автор: Аристофан

Режисер: Димитар Христов

Превод: Георги Сталев

Сценограф: Света Јовановиќ

Костимограф: Аленка Бартлова

Мимограф: Андрес Валдес

Композитор: Кирил Македонски

Актерска екипа: Тодорка Кондова-Зафировска, Нада Гешоска, Љиљана Георгиевска, Ленче Делова, Ангелина Иванова, Крум Стојанов, Коле Ангеловски, Ацо Јовановски, Кирил Ќортошев, Марија Исаја, Димитар Гешоски, Иванка Зенделска, Видосава Грубач, Лилјана Баковиќ, Сабина Ајрула, Снежана Михајловиќ, Тома Видов, Јон Исаја, Благој Црвенков, Славчо Тасевски, Живко Јовановски, Самоил Дуковски, Стево Спасовски, Димче Мешковски, Мите Грозданов, Симе Илиев, Владимир Ангеловски-Дади и Кирчо Божиновски

Техничка екипа: Илија Велевски, Томе Моловски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 13.10.1968

Вечерна сцена

ЗЛАТОТО НА КРАЛОТ МЕГАМОН

Автор: Јежи Калиба

Режисер: Миодраг Шаурек

Превод: Миодраг Шаурек

Сценограф и куклар: Таки Павловски

Актерска екипа: Славчо Тасевски, Самоил Дуковски, Видосава Грубач, Димче Мешковски, Кирчо Божиновски и Симе Илиев

Техничка екипа: Ѓурко Стојанов и Радмила Златковиќ

Премиера: 8.12.1968

Куклена сцена

ДОЖИВУВАЊАТА НА ХРАБРИОТ ШИВАЧ

Автор: Егон Гинтер

Превод: Атанас Вангелов

Режисер: Кирил Ќортошев

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Александар Џамбазов

Кореограф: Итка Ивеља

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Коле Ангеловски, Шишман Ангеловски, Киро Божиновски, Тома Видов, Ленче Делова, Самоил Дуковски, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Ацо Јовановски, Трпана Костова, Перо Костовски, Димче Мешковски, Стево Спасовски, Магдалена Панчева, Славчо Тасевски, Ѓурко Темелков, Благој Црвенков и Ѓорѓи Џабирски

Премиера: 29.12.1968

Детска сцена

1969

ПЕШТЕРА

Автор: Миле Неделковски

Режисер: Душко Родиќ

Сценограф: Глигор Чемерски

Костимограф: Зорица Тодорова-Младеновиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Тома Видов, Нада Гешоска, Мите Грозданов, Дарко Дамески, Ленче Делова, Милица Стојанова и Кирил Ќортошев

Премиера: 8.2. 1969

Вечерна сцена

БУМЕРАНГ

Автор: Томе Арсовски

Режисер: Крум Стојанов

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Александар Џамбазов

Избор на музика: Андреј Бељан

Кореограф: Јован Пашти

Актерска екипа: Димитар Гешоски, Ангелина Иванова, Марија Исаја, Ацо Јовановски, Крум Стојанов, Зафир Хаџиманов, Анче Џамбазова и учество на вокалната група на инструменталниот квартет на Илија Пејковски

Премиера: 27.2.1969

Вечерна сцена

БАЛАДА ЗА ЛУЗИТАНСКОТО СТРАШИЛО

Автор: Пeтер Вајс

Режисер: Владимир Милчин

Превод: Владимир Милчин

Препев на сонгови: Русомир Богдановски

Обработка на сонгови: Калиопа Петрушевска

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Владимир Милчин

Композитор: Бент-Ари Валин

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Коле Ангеловски, Лилјана Георгијевска, Мите Грозданов, Ленче Делова, Димче Мешковски и Милица Стојанова

Премиера: 22.3.1969

Вечерна сцена

ИТРАТА ЛИСИЦА

Автор: Ѓуревиќ и Грент

Режисер: Миодраг Шаурек

Превод: Тереза Прокопиевиќ-Шаурек

Сценограф: Таки Павловски

Композитор: Димитар Масевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Лилјана Баковиќ, Кирчо Божиновски, Видосава Грубач, Иванка Зенделска, Снежана Михајловиќ и Славчо Тасевски

Премиера: 6.4.1969

Куклена сцена

ВЕТЕРОТ ВО ГРАНКИТЕ НА САСАФРА

Автор: Рене Де Обалдија

Режисер: Жарко Петан

Превод: Бранко Варошлија

Сценограф: Света Јовановиќ

Композитор: Урбан Кодер

Кореограф: Итка Ивеља

Актерска екипа: Љиљана Георгиевска, Нада Гешоска, Димитар Гешоски, Дарко Дамески, Ленче Делова, Ацо Јовановски, Стево Спасовски и Кирил Ќортошев

Премиера: 30.5.1969

Вечерна сцена

МАКБЕТ

Автор: Вилијам Шекспир

Режисер: Герет Морган

Превод: Богомил Ѓузел

Сценограф: Ан Кертис

Костимограф: Дерек Олдфилд

Актерска екипа: Милица Стојанова, Сабина Ајрула, Владимир Ангеловски-Дади, Коле Ангеловски, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Тома Видов, Љиљана Георгиевска, Нада Гешоска, Димитар Гешоски, Мите Грозданов, Дарко Дамески, Симеон Дамески, Ленче Делова, Самоил Дуковски, Ацо Ѓорчев, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Симе Илиев, Јон Исаја, Марија Исаја, Ацо Јовановски, Ненад Милосављевиќ, Томе Моловски, Кирил Псалтиров, Стево Спасовски, Крум Стојанов, Славчо Тасевски, Кирил Ќортошев и Благој Црвенков

Премиера: 14.10.1969

Вечерна сцена

МАЧОР ВО ЧИЗМИ

Автор: Шарл Перо

Режисер: Кирил Ќортошев

Драматург: Саша Маркус

Превод: Саша Маркус

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Јелена Патрногиќ

Избор на музика: Витомир Павловски

Кореограф: Итка Ивеља

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Стево Спасовски, Кирчо Божиновски, Самоил Дуковски, Тома Видов, Љиљана Георгиевска, Перица Гавриловски, Шишман Ангеловски, Снежана Михајловиќ, Трпана Костова, Благој Црвенков, Живко Јовановски, Симе Илиев, Ѓурко Темелков, Ѓорѓи Џабирски и Магдалена Панчева-Паж

Техничка екипа: Томе Моловски, Снежана Бошнаковска и Илија Василевски

Премиера: 6.11.1969

Детска сцена

1970

ЗАСПАНАТА ЅВЕЗДИЧКА

Автор: Фране Милчински - Јежик

Режисер: Миодраг Шаурек

Сценограф: Илија Велевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Тереза Прокопович – Шаурек

Актерска екипа: Љиљана Георгиевска (Раскажувач), Снежана Михајловиќ (Прва ѕвездичка), Видосава Грубач (Втора ѕвездичка), Сабина Ајрула (Трета ѕвездичка ), Кирчо Божиновски (Опашеста комета), Самоил Дуковски (Месечко), Лилјана Баковиќ (Заспаната ѕвездичка ), Славчо Тасевски (Сладоледџија), Димче Мешковски (Разбојникот Цеферин), Благој Црвенков (Прв надвикувач), Живко Јовановски (Астролог)  и Шишман Ангеловски (Инкасант)

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Радмила Златковиќ

Премиера: 03.01.1970

Куклена сцена

ПЕПЕЛАШКА ПО ИМЕ ЛУЦИЈА

Автор: Антони Ходек

Режисер: Душан Наумовски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Зорица Тодоровска

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Владимир Милчин

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Тома Видов, Љиљана Георгиевска, Ленче Делова, Ацо Ѓорчев, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Марија Исаја, Димче Мешковски, Ненад Милосављевиќ, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски, Мирослав Чоневски

Премиера: 14.01.1970

Детска сцена

АДАМ И ЕВА И ЈОВ

Автор: Богомил Ѓузел

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Љубиша Георгиевски

Актерска екипа: Шишман Ангеловски, Пане Богоевски, Тома Видов, Љиљана Георгиевска, Дарко Дамески, Ацо Ѓорчев, Живко Ивановски, Ванчо Икономов, Јон Исаја, Борче Јанчевски и Ненад Милосављевиќ, Крум Стојанов

Премиера: 28.02.1970

Вечерна сцена

ПАНТАГЛЕЗ

Автор: Мишел де Гелдерод

Режисер: Владимир Милчин

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Зорица Тодоровска

Композитор: Ристо Аврамовски

Превод: Најден Настев

Актерска екипа: Душко Анастасов, Владимир Ангеловски-Дади, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Ацо Видев, Димитар Гешоски, Дарко Дамески, Самоил Дуковски, Ацо Ѓорчев, Симе Илиев, Ацо Јовановски, Димче Мешковски, Томе Моловски, Стево Спасовски, Борче Стамаџиков, Милица Стојанова, Славчо Тасевски, Благој Црвенков

Премиера: 28.03.1970

Вечерна сцена

ОСКАР

Автор: Клод Мание

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Љубиша Георгиевски

Превод: Љубиша Георгиевски

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Владимир Ангеловски-Дади, Љиљана Георгиевска, Дарко Дамески, Ацо Ѓорчев, Ангелина Иванова, Марија Исаја, Ненад Милосављевиќ, Снежана Михајловиќ, Томе Моловски

Премиера: 20.05.1970

Вечерна сцена

ЧАША ВОДА

Автор: Ежен Скриб

Режисер: Мјечеслав Горкиевич

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Рада Петрова – Малкиќ

Избор на музика: Ана Клима

Превод: Маријана Јовановска

Актерска екипа: Тодорка Кондова-Зафировска (Кралицата Ана), Нада Гешоска (Грофицата Марлборо), Јон Исаја (Хенри Д’Сен Жан, виконт Д’Болинброк), Стево Спасовски (Машам, офицер во кралсаката гарда), Славчо Тасевски (Маркизот Д’Торси), Кирчо Божиновски (Томсон)

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Илија Велевски, Радмила Златковиќ

Премиера: 31.05.1970

Вечерна сцена

ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ

Автор: Франк Баум

Режисер: Димитар Христов

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Димитар Масевски

Избор на музика: Ана Клима

Кореограф: Ѓорѓи Македонски

Адаптација: Војмил Рабадан

Превод: Миле Неделковски

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Шишман Ангеловски, Ленче Делова, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Живко Ивановски и Симе Илиев

Премиера: 16.06.1970

Детска сцена

СОЈУЗ НА ЛАЖНИТЕ СВЕТЦИ (ИЛИ МОЛИЕР)

Автор: Михаил Афансиевич Булгаков

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф: Панче Минов

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Ана Клима

Адаптација: Саша Маркус

Превод: Саша Маркус

Актерска екипа: Димитар Гешоски (Жан), Нада Гешоска (Мадлена Бежар), Љиљана Георгиевска (Арманда Бежар), Коле Ангеловски (Шарл), Тома Видов (Бутон), Ацо Ѓорчев  (Луј Велики), Крум Стојанов (Де Шарон), Стево Спасовски (Едноокиот мускетар), Димче Мешковски (Захарие Маурон), Владимир Ангеловски-Дади (Праведниот чевлар), Јон Исаја (Брат верност), Шишман Ангеловски (Брат сила), Видосава Грубач (Мариета Ривал),  Самоил Дуковски (Маркиз Де Лесак), Иванка Зенделска (Непознатата дама), Благој Црвенков (Ди Круази), Кирчо Божиновски (Шарлатан), Снежана Михајловиќ (Дворска дама), Славчо Тасевски (Прв актер), Симе Илиев (Втор актер), Живко Јовановски (Суфлер)

Техничка екипа: Томе Моловски, Снежана Бошнаковска, Илија Велевски

Премиера: 14.10.1970

Вечерна сцена

1971

НАЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА

Автор: Бранислав Нушиќ

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Панче Минов

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Живка Божиновска

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Крум Стојанов (Агатон Арсиќ), Димитар Гешоски (Танасије Димитријевиќ),  Ненад Милосављевиќ (Прока Пуриќ), Дарко Дамески (Трифун Спасиќ), Ацо Јовановски (Мика Станимировиќ), Мите Грозданов (Доктор Петровиќ), Лилјана Георгијевска (Симка ), Нада Гешоска (Вида ), Милица Стојанова (Сарка) и Сабина Ајрула (Даница)

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Илија Велевски и Радмила Златковиќ

Премиера: 06.01.1971

Вечерна сцена

БОГУНЕМИЛИ

Автор: Петре М. Андреевски

Режисер: Душко Наумовски

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Властимир Николовски

Актерска екипа: Димитар Гешоски (Апостол), Мите Грозданов (Стотник), Милица Стојанова (Пустија), Дарко Дамески (Кипријан), Јон Исаја (Свештеник), Ацо Ѓорчев (Прв селанец), Ацо Јовановски (Втор селанец), Сабина Ајрула (Прва селанка), Тодорка Кондова-Зафировска (Втора селанка), Нада Гешоска (Прва жена), Марија Исаја (Втора жена), Стево Спасовски (Стражар), Живко Јовановски (Прв мртовец), Шишман Ангеловски (Втор мртовец), Снежана Михајловиќ, Видосава Грубач и Ангелина Иванова (Селанка); Димитар Станковски, Благој Црвенков (Селани) и Мано Манов (Стражар)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски и Радмила Златковиќ

Премиера: 27.02.1971

Вечерна сцена

ПЕДАЧЕ

Автор: Љубиша Ѓокиќ

Режисер: Љубиша Ѓокиќ

Сценограф: Душан Ристиќ

Костимограф: Душан Ристиќ

Композитор: Томе Зографски

Превод: Сотир Гулевски

Актерска екипа: Самоил Дуковски (Раскажувач), Иванка Зенделска (Мајка), Ленче Делова (Педаче малечко), Стево Спасовски (Педаче големо), Ненад Милосављевиќ (Добрунко ), Коле Ангеловски (Каралко), Славчо Тасевски (Стогодин), Љиљана Георгиевска (Царица), Лилјана Баковиќ (Дивна), Симе Илиев (Фуфло), Кирчо Божиновски (Ѕвездан), Димче Мешковски (Грдко), Ѓурко Темелков (Прв стражар), Мирослав Чоневски (Втор стражар), Јабланка Славковиќ (Прва русалка),  Благица Јандревска (Втор русалка), Виолета Кокиновска (Трета русалка), Мано Манов (Прв дворјанин), Лазар Глигоровски (Втор дворјанин) и Ацо Марковски (Паж)

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 14.02.1971

Детска сцена

КЛИСАРОТ (монодрама)

Автор: Марин Сореску

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Љубиша Георгиевски

Избор на музика: Крум Стојанов

Превод: Љубиша Георгиевски

Актери: Крум Стојанов

Премиера: 28.03.1971

Мала сцена

ВЛАДИМИР И КОСАРА

Автор: Стеван Таневски

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф: Димитар Кондовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Томислав Зографски

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Владимир Ангеловски-Дади, Коле Ангеловски, Шишман Ангеловски, Тома Видов, Љиљана Георгиевска, Димитар Гешоски, Мите Грозданов, Видосава Грубач, Дарко Дамески, Самоил Дуковски, Ацо Ѓорчев, Марија Исаја, Димче Мешковски, Ненад Милосављевиќ, Снежана Михајловиќ, Томе Моловски, Стево Спасовски и Снежана Стамеска

Премиера: 08.05.1971

Вечерна сцена

ЦРНА КОМЕДИЈА

Автор: Питер Шефер

Режисер: Васил Ќортошев

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Михаил Бошковски

Превод: Маргарита Маленкова

Актерска екипа: Драги Костовски (Арчибалд Милер), Снежана Стамеска (Керол Милкит), Милица Стојанова (Госпоѓица Фернивал), Димитар Гешоски (Полковник Мелкит ), Ацо Јовановски (Харолд Горинџ ), Ацо Ѓорчев (Шупанциг), Сабина Ајрула (Клеа), Самоил Дуковски (Георг Бембергер) 

Техничка екипа: Томе Миловски, Илија Велевски и Снежана Бошнаковска

Премиера: 14.11.1971

Вечерна сцена

ШТО ВИДЕ СОБАРОТ

Автор: Џо Ортон

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф: Гинтер Кубе

Избор на музика: Михаил Бошковски

Превод: Таска Дубровска

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Лилјана Георгијевска, Ацо Ѓорчев, Мето Јовановски, Снежана Михајловиќ, Стево Спасовски

Премиера: 05.12.1971

Вечерна сцена

БОЛЕН ДОЈЧИН

Автор: Ѓорѓи Сталев

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Кореограф: Благојче Филиповски

Актерска екипа: Марин Бабиќ, Љиљана Георгиевска, Мите Грозданов, Дарко Дамески,

Мето Јовановски, Ненад Милосављевиќ и Благој Чоревски

Премиера: 30.12.1971

Мала и експериментална сцена

1972

СВАДБА

Автор: Васил Иљоски

Режисер: Димитрие Османли

Сценограф: Панче Mинов

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Александар Џамбазов

Актерска екипа: Благој Чоревски (Дарко), Ненад Милосављевиќ (Коле), Снежана Стамеска (Злата), Милица Стојанова (Маре), Јон Исаја (Андон Таџуров), Марија Исаја / Нада Гешоска (Ветка), Марин Бабиќ (Стевче), Димитар Гешоски (Панко Козарко), Иванка Зенделска (Стојна), Ангелина Иванова (Костадинка), Славица Николовска / Љиљана Георгиевска ( Цвета), Шишман Ангеловски (Полициски писар), Самоил Дуковски (Чиновник ), Славчо Тасевски (Руски емигрант), Кирчо Божиновски (Млад трговец), Димче Мешковски (Преостанат бег), Живко Јовановски (Тодор), Симе Илиев (Перо)  и Благој Црвенков ( Доне)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски и Радмила Златковиќ

Премиера: 05.02.1972

Вечерна сцена

ЗАДРЖЛИВИОТ ПОДЕМ НА АРТУРО УИ

Автор: Бертолт Брехт

Режисер: Мјечислав Ѓуркиевич

Сценограф: Мјечислав Ѓуркиевич

Костимограф: Мјечислав  Ѓуркиевич

Кореограф: Петар Хосала

Актерска екипа: Владимир Ангеловски – Дади, Марин Бабиќ, Љиљана Георгиевска, Мите Грозданов, Самоил Дуковски, Симе Илиев, Ацо Јовановски, Драги Костоски, Славица Николовска Спасова, Димитар Станковски, Славчо Тасевски, Благој Чоревски, Сабина Ајрула , Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Димитар Гешоски, Видосава Грубач, Ацо Ѓорчев, Јон Исаја, Мето Јовановски, Димче Мешковски, Стево Спасовски, Крум Стојанов и Благој Црвенков

Премиера: 25.03.1972

Вечерна сцена

НИШТО

Автор: Артур Копит („Камерна музика“)

Режисер: Слободан Унковски

Избор на музика: Михаил Бошковски

Драматург: Горан Стефановски

Сценограф: Колективна работа

Костимограф: Колективна работа

Актерска екипа: Лилјана Баковиќ (Жената во сафари алишта), Лилјана Георгијевска (Жената со дрвен чекан), Видосава Грубач (Жената во облека на шпанска кралица), Ленче Делова (Жената во авијатичарска облека), Славица  Николовска (Девојката во  проѕирен фустан), Милица Стојанова (Жената која пушта плочи) и Мето Јовановски (Човекот во бело)

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Радмила Златковиќ и Горан Стефановски

Премиера: 18.05.1972

Мала и експериментална сцена

СКРИЕНАТА ШАПКА И ПРАЗНИКОТ НА ПРАВДАТА

Автор: Теодор Мазлиу

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Превод: Љубиша Георгиевски

Музика: Михаил Бошковски

Актерска екипа: Нада Гешоска, Мето Јовановски, Крум Стојанов, Мите Грозданов и Снежана Стамеска

Премиера: 21.07.1972

Мала и експериментална сцена

МУСТАКИТЕ НА ГЕНЕРАЛОТ РОКОКАЈКО

Автор: Ристо Давчевски

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Зорица Тодорова-Младеновиќ

Композитор: Александар Џамбазов

Избор на музика: Милка Герасимова

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Петар Арсовски, Кирчо Божиновски, Гоце Влахов, Симе Илиев, Димче Мешковски, Славица Николовска, Кире Печијаревски, Стево Спасовски и Ѓурко Темелков

Премиера: 26.11.1972

Детска сцена

МАЈКА

Автор: Станислав Игнаци Виткијевич

Режисер: Петар Димоски

Сценограф: Панче Минов

Костимограф: Рада Петрова Малкиќ

Избор на музика: Михаил Бошковски

Превод: Миле Неделковски

Актерска екипа: Тодорка Кондова Зафировска (Јањина Венгожевска), Мите Грозданов (Леон Венгожевски), Љиљана Георгиевска (Зофја Плејтус), Јон Исаја (Аполинари Плејтус), Ацо Ѓорчев (Антон Мурдел), Сабина Ајрула (Луцин Бер), Ацо Јовановски (Војцех Де Покорија), Марин Бабиќ (Непознат млад човек) и Марија Исаја (Дорота)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски и Радмила Златковиќ

Премиера: 06.12.1972

Мала и експериментална сцена

1973

ХАМЛЕТ ОД ДОЛНО ГАШТАНИ

Автор: Иво Брешан

Режисер: Љупчо Тозија

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Андреј Бељан

Соработник на режисер: Звонко Николовски

Превод: Петре М. Андреевски

Актерска екипа: Милица Стојанова, Илија Џувалековски, Димитар Станковски, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Димитар Гешоски, Мето Јовановски, Драги Костовски, Снежана Стамеска и Крум Стојанов

Премиера: 27.01.1973

Вечерна сцена

ЈАС, КЛАУДИЈ

Автор: Џон Мортимер (според романите „Јас Клаудиј“ и „Боgот Клаудиј и неговата жена Месалина“ од Роберт Грејвс)

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Рада Петрова Малкиќ

Композитор: Ристо Аврамовски

Соработник на режисер: Борко Зафировски

Превод: Стево Серафимов

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Марин Бабиќ, Томе Витанов, Љиљана Георгиевска, Нада Гешоска, Мите Грозданов, Ацо Ѓорчев, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Симе Илиев, Јон Исаја, Ацо Јовановски, Мето Јовановски, Кирил Коруновски, Ненад Милосављевиќ, Иван Петрушевски, Живко Пешевски, Блаже Славев, Стево Спасовски, Славчо Тасевски, Мајда Тушар и Борис Чоревски

Премиера: 03.03.1973

Вечерна сцена

ХАЈДИ

Автор: Јохана Шпири

Режисер: Димитар Христов

Драматург: Војмил Рабадан

Сценограф: Панче Минов

Костимограф: Јелена Патрногиќ

Кореограф: Елпида Паковска

Избор на музика: Ана Клима

Превод: Петар Стојковски

Актерска екипа:  Ленче Делова / Елизабета  Серафимова (Хајди), Благој Црвенков (Дедо Горан), Марија Исаја (Бабата Ана), Лилјана Баковиќ (Тетката Дета), Владимир Ангеловски – Дади / Бошко Дејановски ((Петар, козарче), Самоил Дуковски (Господинот Сесман), Славица Николовска (Клара), Иванка Зенделска (Госпоѓица Ротенмаер), Димче Мешковски (Себастијан), Видосава Грубач (Кристина)  и Ѓурко Стојановски (Селанец)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски и Радмила Златковиќ

Премиера: 05.04.1973

Детска сцена

ВОЈЦЕК

Автор: Георг Бихнер

Режисер: Борко Зафировски

Сценограф: Миле Корубин

Костимограф: Елена Дончева

Кореограф: Кокан Лашков

Превод: Надица Сматилиќ

Актерска екипа: Лилјана Баковиќ, Мите Грозданов, Дарко Дамески, Живко Ивановски, Симе Илиев, Ненад Милосављевиќ, Сергеј Никољски, Иван Петрушевски, Живко Пешевски, Стево Спасовски, Снежана Стамеска и Крум Стојанов

Премиера: 05.05.1973

Вечерна сцена

ДЕЈСТВО НА ГАМА ЗРАЦИТЕ ВРЗ СЕНИШНИТЕ НЕВЕНИ

Автор: Пол Зиндел

Режисер: Наум Пановски

Сценограф: Предраг Кирковски

Костимограф: Зорица Тодорова Младеновиќ

Избор на музика: Михаил Бошковски

Соработник на режисер: Предраг Кирковски

Превод: Наум Пановски

Актерска екипа: Сабина Ајрула , Лилјана Велјанова, Иванка Зенделска, Славица Николовска, Милица Стојанова, Мајда Тушар

Премиера: 27.05.1973

Вечерна сцена

ВИШНОВАТА ГРАДИНА

Автор: Антон Павлович Чехов

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Костимограф: Рада Петрова Малкиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Кореограф: Кокан Лашков

Превод: Лидија Ежова

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Коле Ангеловски, Марин Бабиќ, Љиљана Георгиевска, Нада Гешоска, Димитар Гешоски, Видосава Грубач, Ленче Делова, Самоил Дуковски, Ацо Ѓорчев, Тодорка Кондова Зафировска, Драги Костовски, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Славица Николовска, Тодор Николовски, Славчо Тасевски

Премиера: 30.09.1973

Вечерна сцена

УЧЕНИ ЖЕНИ

Автор: Жан Батист Поклен Молиер

Режисер: Мата Милошевиќ

Сценограф: Панче Минов

Костимограф: Дивна Поповиќ Шишаниќ

Избор на музика: Вељко Мариќ

Соработник на режисер: Наум Пановски

Препев: Влада Урошевиќ

Актерска екипа:  Крум Стојанов (Кризал, добар граѓанин), Милица Стојанова (Филамента, жена на Кризал), Љиљана Георгиевска/ Снежана Стамеска (Арманда, ќерка на Кризал), Мајда Тушар (Анриета), Јон Исаја (Арист, брат на Кризал), Марија Исаја (Белиза, сестра на Кризал), Марин Бабиќ (Трисотен, поет ), Тодорка Кондова-Зафировска (Мартина, слугинка ), Симе Илиев (Зилије, слуга на Вадиус),  Ацо Јовановски (Клитандар, љубовник на Анриета), Димче Мешковски (Вадиус, научник), Ацо Дуковски (Лепин, лакеј), Благој Црвенков (Бележник )

Техничка екипа: Ѓурко Стојанов, Снежана Бошнаковска и Илија Велевски

Премиера: 13.11.1973

Вечерна сцена

1974

НАЈГОЛЕМИОТ ПОДВИГ НА ВИТЕЗОТ СУКАЛО

Автор: Роберт Болт

Режисер: Борко Зафировски

Сценограф: Велизар Србљеновиќ

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Горан Стефановски

Актерска екипа: Марин Бабиќ, Кирчо Божиновски, Лилјана Велјанова, Видосава Грубач, Ленче Делова, Самоил Дуковски, Ангелина Иванова, Симе Илиев, Димче Мешковски, Стево Спасовски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 08.01.1974

Детска сцена

ГРДИОТ НАРЦИС

Автор: Томе Арсовски

Режисер: Ѓорѓи Трајков

Сценограф: Драган Биков

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Љиљана Георгиевска, Димитар Гешоски, Мите Грозданов, Јон Исаја

Премиера: 28.02.2974

Мала и експериментална сцена

ЛЕГЕНДА ЗА БОШКО БУХА

Автор: Мирослав Беловиќ, Слободан Пешиќ

Режисер: Наум Пановски

Сценограф: Панче Минов

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Снежана Апостолова

Превод: Велко Неделковски

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Лилјана Баковиќ, Кирчо Божиновски, Томе Витанов, Мите Грозданов, Видосава Грубач, Ленче Делова, Марија Димитрова, Ацо Дуковски, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Кирчо Кантарџиев, Снежана Михајловиќ, Иван Петрушевски, Кире Печијарев, Живко Пешевски, Славчо Тасевски и Благој Црвенков

Премиера: 15.03.1974

Детска сцена

БОЛВА ВО УВО

Автор: Жорж Фејдо

Режисер: Димитрие Османли

Сценограф: Велизар Србљеновиќ

Костимограф: Рада Петрова Малкиќ

Кореограф: Александар Стојановиќ

Превод: Калиопа Петрушевска

Музика: Михаил Бошковски

Актерска екипа: Ацо Јовановски (Виктор Емануел Шандебиз), Љиљана Георгиевска (Рајмонда Шандебиз), Благој Чоревски (Камиј Шандебиз), Стево Спасовски (Ромен Тунел), Јон Исаја (Доктор Финаш), Мите Грозданов (Карлоз Хомендиез Де Хистангва), Мајда Тушар / Сабина Ајрула (Лисијена Хомендиез Де Хистангва), Коле Ангеловски (Рагби), Димче Мешковски (Августин Ферајон), Симе Илиев (Етиен), Лилјана Велјанова (Антоанета), Славица Николовска / Видосава Грубач (Евгенија), и Славчо Тасевски (Батистен)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 24.03.1974

Вечерна сцена

ЕСКУРИАЛ И СЛЕПЦИ

Автор: Мишел де Гелдерот

Режисер: Васил Ќортошев

Сценограф: Васко Ташковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Властимир Николовски

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Коле Ангеловски, Симе Илиев, Благој Чоревски

Премиера: 16.04.1974

Мала и експериментална сцена

ХЕНРИХ ЧЕТВРТИ

Автор: Луиџи Пирандело

Режисер: Виолета Џолева

Сценограф: Илија Пенушлиски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Превод: Атанас Вангелов

Актерска екипа: Дарко Дамески, Ацо Дуковски, Симе Илиев, Ацо Јовановски, Димче Мешковски, Ненад Милосављевиќ, Славица Николовска, Стево Спасовски, Милица Стојанова, Славчо Тасевски, Благој Чоревски

Премиера: 12.06.1974

Вечерна сцена

ЛИЗА ЛИЗА

Автор: Миодраг Мицев

Режисер: Душан Г. Наумовски

Сценограф: Душан Г. Наумовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Актерска екипа: Марин Бабиќ, Димитар Гешоски, Тодорка Кондова-Зафировска, Драги Костовски

Премиера: 09.07.1974

Мала и експериментална сцена

НАРАЧАНА КОМЕДИЈА

Автор: Фадил Хаџиќ

Режисер: Слободан Унковски

Костимограф: Зорица Тодоровска

Избор на музика: Михаил Бошковски

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Владимир Ангеловски-Дади, Коле Ангеловски, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Лилјана Велјанова, Нада Гешоска, Мите Гозданов, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Ангелина Иванова, Живко Ивановски, Јон Исаја, Марија Исаја, Снежана Михајловиќ, Крум Стојанов, Славчо Тасевски, Ѓурко Темелков, Борис Темелковски, Мајда Тушар и Благој Црвенков

Премиера: 21.09.1974

Вечерна сцена

СОНЧЕВА КОЛОНА

Автор: Мите Богоевски, Никола Вапцаров, Гого Ивановски, Србо Ивановски, Славко Јаневски, Блаже Коневски, Коле Неделковски, Кочо Рацин, Гане Тодоровски (песни)

Избор: Александар Спасов

Сценограф: Трајко Јанчевки

Избор на музика: Нада Димитрова, Киро Давидовски

Актери: Нада Гешоска, Мите Грозданов, Мето Јовановски

Премиера: 26.11.1974

Мала и експериментална сцена

ЈАНЕ ЗАДРОГАЗ

Автор: Горан Стефановски (По мотиви на народно творештво собрани од Марко Цепенков)

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Ѓорѓи Ѓорѓиев

Лектор: Петре М. Андреевски

Актерска екипа: Тодорка Кондова-Зафировска (Царицата), Мето Јовановски (Јане), Ацо Ѓорчев (Змејот), Владимир Ангеловски-Дади (Јанкула), Коле Ангеловски (Секула), Ацо Дуковски (Петрула), Димче Мешковски (Тасе Свирачо), Мајда Тушар (Дафина), Мите Грозданов (Божин лебаро), Ленче Делова (Магда), Петар Темелковски (Најде екимо), Љиљана Георгиевска (Васка), Шишман Ангеловски (Димче ковачо), Сабина Ајрула (Костандинка), Стево Спасовски (Ицо терезијата), Снежана Стамеска (Цена), Крум Стојанов (Марко Цепенков / Тоде Мудрецо)

Техничка екипа: Томе Миловски, Илија Велевски, Радмила Златковиќ

Премиера: 26.12.1974

Вечерна сцена

1975

БАМЈИ

Автор: Димитар Солев

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Владимир Георгиевски

Актерска екипа: Дарко Дамески, Нада Гешоска, Владимир Ангеловски-Дади

Премиера: 18.01.1975

Мала и експериментална сцена

БРОД СО ЗЕЛЕНА БРАДА

Автор: Мајa Грујовиќ

Режисер: Србољуб Станковиќ

Сценограф: Миќа Поповиќ

Костимограф и куклар: Гордана Поповиќ

Композитор: Зоран Христиќ

Превод: Оливера Николова

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади (Том), Ленче Делова (Ана), Димче Мешковски (Капетанот), Симе Илиев (Прв гусар) Ацо Дуковски (Втор гусар), Славица Николовска (Едно срце), Снежана Стамеска (Полицаец), Лилјана Велјанова / Мајда Тушар (Птица)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Радмила Златковиќ

Премиера: 23.02.1975

Куклена сцена

И БОЛ И БЕС

Автор: Славко Јаневски

Режисер: Димитрие Османли

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Томислав Зографски

Актерска екипа: Сабина Ајрула, Шишман Ангеловски, Кирчо Божиновски, Лилјана Велјанова, Лилјана Георгијевска, Димитар Гешоски, Мите Грозданов, Видосава Грубач, Дарко Дамески, Ацо Дуковски, Самоил Дуковски, Иванка Зенделска, Димитар Зози, Диме Илиев, Симе Илиев, Јон Исаја, Ацо Јовановски, Мето Јовановски, Драги Костовски, Мано Манов, Димче Мешковски, Ненад Милосављевиќ, Петре Прличко, Саќа Речиќ, Стево Спасовски, Димитар Станковски, Ненад Стојановски, Славчо Тасевски, Ѓурко Темелков, Гоце Тодоровски, Благој Црвенков и Илија Џувалековски

Премиера: 16.04.1975

Вечерна сцена

ЕГОР БУЛИЧОВ И ДРУГИТЕ

Автор: Максим Горки

Режисер: Димитар Ќостаров

Сценограф: Миленко Шербан

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Димче Николески

Превод: Красимира Илиевска

Актерска екипа: Илија Џувалековски (Егор Буличов), Тодорка Кондова-Зафировска (Ксенија, негова жена), Љиљана Георгиевска (Варвара, ќерка на Ксенија), Ленче Делова (Александра, негова вонбрачна ќерка), Нада Гешоска (Меланија, игуменија, сестра на Ксенија),  Благој Чоревски (Звонцов, мажот на Варвара), Ненад Милосављевиќ (Тјатин, негов братучед), Дарко Дамески (Мокеј Баскин), Димитар Гешоски (Василиј Достигаев), Сабина Ајрула (Елизабета, негова жена), Снежана Михајловиќ (Антонина, негова ќерка од првиот брак), Владимир Ангеловски-Дади (Алексеј, негов син од првиот брак), Шишман Ангеловски (Павлин, поп), Самоил Дуковски (Доктор), Ацо Јовановски (Трубач), Марија Исаја (Зобунова, надрилекарка), Крум Стојанов (Пропотеј, блажениот), Милица Стојанова (Глафира, прислужничка), Видосава Грубач (Таисија, прислужничка на Меланија), Димитар Станковски (Мокроусов, полициски надзорник), Мето Јовановски (Јаков Лаптев, кумашин на Буличов) и Стево Спасовски (Донат, шумар)

Техничка екипа: Томе Моловски, Радмила Затковиќ, Илија Велевски

Премиера: 30.10.1975

Вечерна сцена

ЧУК, ЧУК, СТОЈАНЧЕ

Автор: Оливера Николова

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф и куклар: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Димитар Масевски

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади, Лилјана Велјанова, Димитар Зози, Диме Илиев, Димче Мешковски, Снежана Михајловиќ, Снежана Стамеска, Виолета Шапковска

Премиера: 13.12.1975

Куклена сцена

ДОСТАГА НА САМИОТ ВРВ НА НАЈВИСОКАТА ВЛАСТ

Автор: Коле Чашуле

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Рада Петрова Малкиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Кореограф: Татјана Петковска

Актерска екипа: Крум Стојанов (Ел Илустрисимо), Благој Чоревски (Навахита Велос), Љиљана Георгиевска (Доња Марија), Тодорка Кондова-Зафировска (Госпоѓата Министер), Јон Исаја (Линарес), Снежана Стамеска (Изабелита), Стево Спасовски (Папа Док), Диме Илиев (Алексис), Виолета Шапковска (Аѓутантот), Симе Илиев (Прв репортер), Иван Петрушевски (Втор репортер), Димитар Зози (Прв новинар)  и Гоце Тодоровски (Втор новинар) 

Техничка екипа: Томе Моловски, Радмила Златковиќ, Илија Велевски

Премиера: 28.12.1975

Вечерна сцена

1976

БЕГАЛКА (обнова)

Автор: Васил Иљоски

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф: Димитар Кондовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Живко Фирфов

Актерска екипа: Крум Стојанов / Јон Исаја (Аџи Трајко, богаташ ), Марија Исаја (Велика, жената на Аџи Трајков), Снежана Михајловиќ (Ленче, негова ќерка), Милица Стојанова (Донка, нивна слугинка), Ангелина Иванова (Мирса, Трајкова сестра), Стево Спасовски (Бошко, млад занаетчија), Иваанка Зенделска (Евра, негова мајка), Благој Црвенков (Стојко, богат трговец ), Ацо Јовановски (Досе, негов син), Кирил Ќортошев (Трендо, бозаџија ), Славчо Тасевски (Митре, занаетчија), Живко Јовановски (Трипко, стар занаетчија), Ацо Ѓорчев (Манас, црковен псалт), Шишман Ангеловски (Петко, слеп просјак ) и Самоил Дуковски (Чауш)

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 12.03.1976

Вечерна сцена

СЕДМО: КРАДИ ПОМАЛКУ

Автор: Дарио Фо

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Велизар Србљеновиќ

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Љупчо Константинов

Кореограф: Горги Македонски

Актерска екипа: Снежана Стамеска (Енеј), Мите Грозданов (Прв гробар/Полициски инспектор/Луд Куба),) Шишман Ангеловски (Втор гробар/Судија/Луд Германија), Благој Чоревски (Трет гробар/Крадец/Луд Англија/Изнуден ), Стево Спасовски (Четврти гробар/Луд Русија/Превасходство), Ацо Јовановски (Кофчегофоб/Луд Русија), Ацо Дуковски (Професорот/Чувар/Луд Италија), Диме Илиев (Полицаец/Луд Америка), Ангелина Иванова (Сопругата на Кофчегофогот/Сопругата на чуварот/Антониа Раниери), Снежана Михајловиќ (Калуѓерка/Проститутка), Ленче Делова (Калуѓерка), и Мето Јовановски ( Директорот/Луд Куба)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 28.05.1976

Вечерна сцена

ЦАР ЕДИП

Автор: Софокле

Режисер: Миле Корун

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Љупчо Константинов

Препев: Ѓорѓи Сталев

Актерска екипа:  Петар Темелковски (Цар Едип), Милица Стојанова (Јокаста, царица), Дарко Дамески (Креонт, брат на Јокаста), Ацо Ѓорчев (Тирезиј, пророкот), Јон Исаја (Гласникот од Коринт), Драги Костовски (Овчарот), Сабина Ајрула, Лилјана Велјанова, Лилјана Георгијевска, Видосава Грубач, Снежана Михајловиќ, Славица Ковачевиќ Јовановска, Виолета Шапковска, Марин Бабиќ, Диме Илиев, Симе Илиев, Мето Јовановски, Иван Петрушевски, Мирче Доневски, Димитар Зози, Ненад Стојановски и Гоце Тодоровски (Жители на Тива)

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Радмила Златковиќ

Премиера: 12.07.1976 – Самуилова трврдина – Охрид

05.02.1977 – Драмски Театар Скопје

Вечерна сцена

СРЕЌНИ ДЕНОВИ

Автор: Семјуел Бекет

Режисер: Борко Зафировски

Сценограф: Трајче Јанчевски

Избор на музика: Ратка Варналиева

Превод: Горан Стефановски

Актерска екипа: Тодорка Кондова-Зафировска (Вини), Јон Исаја (Вили)

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Радмила Златковиќ

Премиера: 27.11.1976

Мала и експериментална сцена

ЏИНОТ

Автор: Ѓорѓи Сталев

Режисер: Васил Ќортошев

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Ристо Аврамовски

Актерска екипа: Дарко Дамески (Јордан Хаџи Константинов), Крум Стојанов (Старецот Григориј), Нада Гешоска (Старицата мајка), Димитар Гешоски (Црноризец), Коле Ангеловски (Будалетинката), Стево Спасовски (Заптијата), Димче Мешковски (Првиот просјак), Марин Бабиќ (Вториот просјак ), Благој Црвенков/ Славчо Тасевски/ Киро Божиновски/Симе Илиев (Четворица Мирјани), Иванка Зенделска/Ангелина Иванова/ Видосава Грубач/ Лилјана Велјанова (Четири жени), Иван Петрушевски/ Димитар Зози/ Диме Илиев/ Гоце Тодоровски (Четворица мажи), Ненад Милосављевиќ/ Ѓокица Лукаревски/ Ненад Стојановски и Младен Крстевски (Ученици)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 18.12.1976

Вечерна сцена

1977

ЦРНИЛА

Автор: Коле Чашуле

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Мајда Тушар (Неда), Благој Чоревски (Иван), Петар Темелковски (Луков), Јон Исаја (Христов), Ацо Јовановски (Фезлиев), Ненад Милосављевиќ (Методи), Диме Илиев/ Братислав Димитров (Младичот)

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Боро Крстевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 19.03.1977

Вечерна сцена

БАШ ЧЕЛИК

Автор: Горан Бабиќ

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Димитар Масевски

Превод: Оливера Николова

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади (Раскажувачот), Димче Мешковски (Царот / Баш Челик), Симе Илиев (Најстариот син царев / Волкот), Марин Бабиќ (Средниот син царев / Слугата / Коњот од Бабата), Диме Илиев (Најмладиот син царев), Мите Грозданов (Змејскиот цар / Џин 1 / Царот од градот), Гоце Тодоровски (Соколскиот цар / Џин 2 / Меанџијата / Пустинецот), Димитар Зози (Орелскиот цар / Гласникот царев / Коњот на Баш Челик), Виолета Шапковска (Најмалата сестра / Џин 3 / Рибата / Бабата со 12 коњи), Лилјана Велјанова (Најстарата сестра / Кобилата), Славица Ковачевиќ Јовановска (Средната сестра / Лисицата) и Снежана Михајловиќ (Жената, царската ќерка)

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски

Премиера: 28.04.1977

Детска сцена

ХАМЛЕТ

Автор: Вилијам Шекспир

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Миодраг Табачки

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Љупчо Константинов

Актерска екипа: Стево Спасовски (Хорацио), Мето Јовановски (Хамлет), Илија Џувалековски (Клавдиј), Ленче Делова/ Емилија Андреева (Офелија), Љиљана Георгиевска/ Сабина Ајрула (Гертруда), Ацо Ѓорчев (Полониј), Благој Чоревски (Лаерт), Ненад Стојановски и Димитар Зози (Розенканц и Гилденстерн)

Премиера: 24.09.1977

Вечерна сцена

НЕПОКОР

Автор: Бранко Пендовски

Режисер: Љубиша Георгиевски

Актерска екипа: Мите Грозданов, Петар Темелковски, Ненад Стојановски, Димитар Зози

Премиера: 07.12.1977

Мала и експериментална сцена

1978

РЕВИЗОР

Автор: Николај Василевич Гогољ

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Љупчо Константинов

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Драги Костовски (Антон Антонович Сквозник Дмухановски,  градоначалник), Милица Стојанова (Ана Андреевна, негова жена), Мајда Тушар (Марија Антоновна, негова ќерка), Гоце Тодоровски (Лука Лукич Хлопов, инспектор на училиштата), Ангелина Иванова (жената на Хлопов), Димитар Гешоски (Амос Фјодорович Љапкин - Тјапкин), Димитар Зози (Иван Кузмич Шпекин, управник на поштата), Димче Мешковски  (Артемиј Филипович Земљаника, управник на болницата), Коле Ангеловски (Петар Ивановски Допчински), Владимир Ангеловски-Дади (Петар Ивановски Бопчински ), Благој Чоревски  (Иван Александрович Хлестаков), Ацо Јовановски (Осип, негов слуга), Киро Божиновски (Фјодор Андреевич Љуљуков), Ѓокица Лукаревски (Степан Иванович Коропкин), Снежана Михајловиќ (Фавроња Петровна Пошљопкина), Сабина Ајрула (Жената на еден подофицер), Марин Бабиќ (Слуга во гостилницата), Иван Петрушевски  (Свистунов, полициски стажар) и Благој Црвенков (Держиморда, полициски стражар)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 31.03.1978

Вечерна сцена

ТИГАР

Автор: Мјуриел Шизгал

Режисер: Драган Велјановски

Актерска екипа: Мите Грозданов, Емилија Андреева

Премиера: 26.05.1978

Мала и експериментална сцена

ШЕКСПИР ВО ПРИКАЗНИ

Автор: Чарлс и Мери Лемб

Драматург: Богомил Ѓузел

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Љубомир Бранѓолица

Кореограф: Константин Лашков

Драматург: Богомил Ѓузел

Актерска екипа:  Мите Грозданов (Чевлар/Макбет/Оберон), Лилјана Велјнова (Шивачка/Леди Макбет/Хиполита), Снежана Михајловиќ (Плетачка/Прва вештерка/Титанија), Снежана Стамеска (Фризерка/Втора вештерка/Елена), Славица Николовска (Готвачка/Трета вештерка/Хермија), Владимир Ангеловски-Дади (Шивачот/Прв раскажувач/Данкан), Димче Мешковски (Пекар/Втор раскажувач/Пирам), Гоце Тодоровски (Спретко/Ѓаволчето), Симе Илиев (Банко/Второ привидение), Марин Бабиќ (Макдаф/Втор лорд/Трето привидение), Иван Петрушевски (Острач/Прв гласник/Лизандар), Благој Чоревски (Берберот/Втор гласник/Деметар), Ацо Дуковски  (Прв лорд/Прво привидение/Тезеј), Снежана Јовановска, Гордана Лазаревска, Гордана Божиновска, Фани Стериевска, Вељко Павичевиќ

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Радмила Златковиќ

Премиера: 01.06.1978

Детска сцена

БЕГАЛКА (обнова)

Автор: Васил Иљоски

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Актерска екипа: Мајда Тушар, Ненад Стојановски, Владимир Ангеловски – Дади и други.

Премиера: 24.06.1978 (Куршумли ан) ФАЛАТ ПОДАТОЦИ, НЕМА ПРОГРАМЧЕ!

ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА СКОПЈЕ

Автор: Душан Јовановиќ

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Ѓорѓи Ѓорѓиев

Превод: Гане Тодоровски

Актерска екипа: Снежана Стамеска (Лица, мајката на Зоран), Мајда Тушар (Ленче), Ацо Јовановски (Ѓорѓија), Марин Бабиќ  (Душан, татко му на Зоран), Нада Гешоска (Ана, баба му на Зоран), Иван Петрушевски  (Лудиот Ваво), Стево Спасовски (Тасин циганот, пријател на Ѓорѓија), Димитар Зози (Бале, пријател на Ѓорѓија), Дарко Дамески (Докторот), Мето Јовановски (Германскиот офицер), Крум Стојанов (Началникот на бугарската тајна полиција), Ненад Милосављевиќ (Господинов, агент), Ацо Дуковски  (Стојчев, агент), Ацо Ѓорчев (Свештеникот),  Славчо Тасевски (Ирод), Симе Илиев (Гашпар), Кирчо Божиновски ( Балтазар), Благој Црвенков  (Мелкиор), Марија Исаја (Старата жена), Иванка Зенделска (Соседката) и Видосава Грубач (Втората соседка)

Деца:  Никола Младенов (Зоран, 6 години ), Ѓорѓи Тодоровски (Крсте, 12 години, негов пријател), Мирјана Тодоровска (Биба, 9 години), Славица Ефтимова (Рената, 8 година) Владо Вуковиќ (Оскар, 7 години), Сенко Велинов (Трајко, 6 години)  и Владо Атанасов (Ристо, 6 години )

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 17.11.1978 (Стара железничка станица)

ВЕСЕЛАТА СМРТ

Автор: Н.Н. Евреинов

Режисер: Наум Пановски

Актери: Марин Бабиќ, Мите Грозданов, Снежана Стамеска, Лилјана Велјанова, Гоце Тодоровски ФАЛАТ ПОДАТОЦИ, НЕМА ПРОГРАМЧЕ

1979

ПРОЦЕС

Автор: Верољуб Андоновски

Режисер: Димитар Станковски

Премиера: 12.01.1979

Мала и експериментална сцена ФАЛАТ ПОДАТОЦИ, НЕМА ПРОГРАМЧЕ

ТРАМВАЈ НАРЕЧЕН ЖЕЛБА

Автор: Тенеси Вилијамс

Режисер: Димитрие Османли

Сценограф: Васко Ташковски

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Актерска екипа: Љиљана Георгиевска (Бланш Дибоа), Мето Јовановски (Стенли Ковалски), Мајда Тушар / Славица Николовска (Стела, негова жена), Благој Чоревски  (Харолд Мичел), Кирчо Божиновски (Стив Хабел), Видосава Грубач (Јунис, негова жена), Симе Илиев (Пабло Гонзалес), Диме Илиев (Момчето), Ангелина Иванова (Црнкињата), Самоил Дуковски (Лекар), Иванка Зенделска (Болничарка) и Кица Ивковска Вељановска (Проститутка)

Техничка екипа: Ѓурко Темелков, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 12.05.1979

Вечерна сцена

СОЛУНСКИ ПАТРДИИ

Автор: Миле Попоски

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Љубомир Бранѓолица

Актерска екипа: Владимир Ангеловски -Дади (Пејо Мариовецот), Мите Грозданов (Аџи Јанкула), Димче Мешковски (Секула), Гоце Тодоровски (Цанде), Ванчо Петрушевски (Сотка), Сабина Ајрула (Фатиме), Снежана Стамеска (Пандора), Марин Бабиќ  (Јашар Бег), Ленче Делова (Евдокија), Снежана Михајловиќ (Паца), Стево Спасовски (Кир Таки), Димитар Зози (Кире), Ацо Дуковски (Божин ), Симе Илиев  (Цветан) и Лилјана Велјанова (Марија)

Техничка екипа: Томе Моловски, Радмила Златковиќ

Премиера: 13.06.1979 – Куршумли ан

ДЕН ЗА БЕГСТВО

Автор: Велко Неделковски

Режисер: Димитар Христов

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Славе Димитров

Актерска екипа: Иванка Зенделска (Мајката што го бара синот), Владимир Ангеловски-Дади (Фудбалерот), Мите Грозданов (Земјоделецот Тимко Зеленко), Самоил Дуковски  (Железничарот), Владо Атанасовски (Соколе), Миле Виларовски (Николче Кецот), Љупчо Наумчевски (Блаже Полдинар), Љубиша Ристовски (Лустер Први), Никола Младенов  (Лустер Втори) и Васка Георгиева (Девојчето Цветанка),  Дане Кузмановски 

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 20.09.1979

Детска сцена

ДРАКУЛА

Автор:  Дин Хамилтон, Џон Балдерстон

Режисер: Љупчо Тозија

Сценограф: Гинтер Кубе

Костимограф: Гинтер Кубе

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Богомил Ѓузел

Актерска екипа: Дарко Дамески (Дракула), Диме Илиев (Џонатан Харкер), Сабина Ајрула (Госпоѓица Велс, слугинка ), Димитар Гешоски (Доктор Стујард), Јон Исаја (Абрахам Ван Хелсинг, професор), Ненад Милосављевиќ (Р.М. Ренфилд, лудак), Ацо Дуковски  (Батерсворд, чувар) и Славица Николовска (Луси Стујард)

Техничка екипа: Томе Моловски, Урош Делов, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 30.10.1979

Вечерна сцена

РИБАРСКИ КАРАНИЦИ

Автор: Карло Голдони

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф: Владислав Лалицки

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Љубомир Бранѓолица

Превод: Шерафедин Мустафа, Аугусто Фонеска

Актерска екипа: Димитар Гешоски (Падрон Тони - Антонио), Љиљана Георгиевска (Мадона Паскуа), Снежана Михајловиќ (Луциета), Драгиша Димитриевски (Тита Нане -Џанбатиста), Диме Илиев  (Бепо – Џузепе), Мите Грозданов (Падрон Фортунато), Сабина Ајрула (Мадона Либера), Мајда Тушар (Орсета – Орсолина), Ленче Делова  (Кека - Франческа), Самоил Дуковски  (Падрон Виченцо), Владимир Ангеловски-Дади (Тофоло - Кристофоло), Стево Спасовски (Изидоро),  Ѓорѓи Тодоровски (Курир на одделот за криминал) и Ѓокица Лукаревски (Канокја, младич, продавач на тиква)

Техничка екипа: Томе Моловски, Блаже Саздов

Премиера: 14.12.1979

Вечерна сцена

ДИВО МЕСО

Автор: Горан Стефановски

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Мета Хочевар

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Леб и сол

Актерска екипа:  Ненад Стојановски (Андреја), Мето Јовановски  (Симон), Стево Спасовски  (Херцог), Петар Темелковски (Херман Клаус),  Димче Мешковски (Сивиќ), Ленче Делова  (Проститутката Мими), Крум Стојанов / Ацо Ѓорчев  (Димитрија Андреевиќ ), Милица Стојанова  (Марија), Благој Чоревски  (Стефан), Снежана Стамеска  (Вера), Лилјана Велјанова  (Сара), Видосава Грубач (Бајачката), Иван Петрушевски (Ацо), Шишман Ангеловски (Попот)

Техничка екипа: Снежана Бошнаковска

Премиера: 29.12.1979

Вечерна сцена

1980

ЧЕХОВ – ПОДБИВНА СРЕЌО МОЈА

Автор: Леонид Маљугин

Режисер: Саша Маркус

Сценограф: Драган Биков

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Адаптација: Саша Маркус

Превод: Саша Маркус

Актерска екипа: Мите Грозданов (Антон Павлович Чехов), Славица Николовска (Лидија Мизинова - Лика), Љиљана Георгиевска / Сабина Ајрула  (Олга Леонардовна Книпер), Ленче Делова (Александра Палвловна  - Маша), Симе Илиев (Алексеј Максимович Песков  - Горки)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Урош Делов, Илија Велевски

Премиера: 09.01.1980

Мала и експериментална сцена

ПАНУРГИЈ ИЛИ ПРЕКРАСНИ ПРЕПРАВАЧИ

Автор: Русомир Богдановски

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Владимир Георгиевски

Композитор: Димитар Масевски

Актерска екипа: Коле Ангеловски (Бахус), Иван Петрушевски (Јове Лапало), Владимир Ангеловски – Дади / Младен Крстевска (Пантагруел),  Марин Бабиќ / Ацо Дуковски  (Чуруликало), Викторија Анѓушева, Гордана Божиновска, Љупка Георгиевска

Премиера: 05.02.1980

Мала и експериментална сцена

СТОЛОВИ

Автор: Ежен Јонеско

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимиграф: Ѓорѓи Здравев

Превод: Ташко Саров

Актерска екипа: Марија Исаја, Јон Исаја, Јусуф Гулевски / Марин Бабиќ

Премиера: 04.03.1980

Мала и екпериментална сцена

ДОН ЖУАН

Автор: Жан Батист Поклен Молиер

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Миодраг Табачки

Костимограф: Миодраг Табачки

Избор на музика: Андреј Бељан

Кореограф: Тања Петковска

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Петар Темелковски (Дон Жуан), Ѓокица Лукаревски  (Зганарел), Ленче Делова (Дона Елвира), Крум Стојанов (Дон Луј), Диме Илиев (Дон Алонзо), Мите Грозданов (Пјеро), Мајда Тушар (Шарлота), Душица Стојановска (Матурина), Владимир Ангеловски – Дади (Гузман), Славчо Тасевски (Господин Диманш), Гоце Тодоровски (Питачот), Младен Крстевски (Ла Раме), Бекир Нуредини (Командантот)

Техничка екипа: Томе Моловски

Премиера: 04.06.1980

Вечерна сцена

ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА

Автор: Максим Горки

Режисер: Димитар Ќостаров

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Владимир Георгиевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Нада Гешоска (Васа), Дарко Дамески (Сергеј), Димче Мешковски (Прохор), Снежана Михајловиќ (Наталија), Виолета Шапковска (Људмила), Снежана Стамеска (Расел), Сабина Ајрула (Ана), Ацо Дуковски (Мељаников), Иван Петрушевски (Евгениј), Самоил Дуковски (Гуриј), Славица Николовска  (Лиза), Ангелина Иванова (Поља), Ненад Стојановски (Пјатјоркин )

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 20.09.1980

Вечерна сцена

БРКОТНИЦА

Автор: Лев Биринскиј

Режисер: Владимир Милчин

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Владимир Милчин

Актеркска екипа: Стево Спасовски (Голдман), Видосава Грубач (Екатерина), Душко Јовановиќ (Исидор,син на Голдман), Ненад Милосављевиќ (Стариот Никита), Самоил Дуковски (Дернов), Шишман Ангеловски (Балукин, чиновник), Ангелина Иванова (Анфиса), Гоце Тодоровски (Давидов, чиновник), Симе Илиев (Полицаец), Јовица Михајловски (Алексеј), Ацо Јовановски (Иван Хабарович, губернаторот), Милица Стојанова (Елисавета, негова жена), Диме Илиев (Коља, негов син од првиот брак), Димче Мешковски (Секретар на губернаторот), Лилјана Велјанова (Госпоѓа Лапикин), Ненад Стојановски (Козаков), Иван Петрушевски (Малахов), Димитар Зози (Ленски), Ѓокица Лукаревски (Павлов), Марин Бабиќ (Фома), Виолета Шапковска (Маша)

Техничка екипа: Томе Моловски, Радмила Залатковиќ

Премиера: 14.12.1980

Вечерна сцена

1981

СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ

Автор: Бранислав Нушиќ

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Зорана Васиќ

Композитор: Мики Петковски

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Димче Мешковски (Јеротија Пантиќ), Ангелина Иванова (Анѓа, негова жена), Славица Николовска (Марица, нивна ќерка), Владимир Ангеловски – Дади (Виќа), Ацо Дуковски (Жика), Ненад Стојановски (Милисав), Славчо Тасевски (Таса), Јовица Михајловски (Ѓока), Иван Петрушевски (Алекса Жуниќ), Викторија Анѓушева (Прва девојка), Љупка Георгиевска (Втора девојка), Гордана Божиновска (Трета девојка)

Техничка екипа: Томе Моловски

Премиера: 27.02.1981

Мала и експериментална сцена

ПАРТИЈА РЕМИ

Автор: Дин Ли Кобурн

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф:Владимир Георгиевски

Композитор: Љупчо Константинов

Превод: Димитар Паунов

Актерска екипа: Милица Стојанова (Моника), Илија Џувалековски (Вилер)

Премиера: 03.03.1981

Вечерна сцена

ЧУДОТО НА СВЕТИ ЃОРЃИ

Автор: Русомир Богдановски

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Михаил Бошковски

Актерска екипа: Ацо Ѓорчев (Царот), Љиљана Георгиевска (Царицата), Гоце Тодоровски (Помалиот брат), Мајда Тушар (Невестатата), Иван Петрушевски (Народот), Ацо Дуковски (Постариот брат), Ѓокица Лукаревски (Црното Ламјиче), Петар Темелковски (Архангел Михаил), Мими Таневска (Царската ќерка), Димитар Зози (Свети Ѓорѓи)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 19.04.1981

Вечерна сцена

КРВАВИ СВАДБИ

Автор: Федерико Гарсија Лорка

Режисер: Крум Стојанов

Сценограф: Крум Стојанов

Костимограф: Рада Петрова-Малкиќ

Композитор: Витомир Петровиќ

Кореограф: Тања Петковска

Драматург: Витомир Петровски

Препев: Матеја Матевски

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Нада Гешоска (Мајката), Снежана Стамеска (Свршеничката), Ангелина Иванова (Тештата), Ненад Стојановски (Леонардо), Славица Николовска  (Жената на Леонардо) Јовица Михајловски (Свршеникот), Дарко Дамески (Таткото на свршеницата), Милица Стојанова (Девојката/Сосетката/Слугинката/Питачката/Смртта), Ѓорѓи Тодоровски (Месецот), Видосава Грубач (Втората сосетка), Ленче Делова  и Виолета Шапковска (Девојки), Самоил Дуковски, Симе Илиев и Славчо Тасевски (Дрвари)

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Радмила Залатковиќ

Премиера: 04.06.1981

Вечерна сцена

ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТ

Автор: Роже Витрак

Режисер: Жарко Петан

Сценограф: Никола Матул

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Михаил Бошковски

Превод: Дијана Михајлова

Актерска екипа: Ненад Стојановски (Виктор, девет години), Благој Чоревски (Шарл Помел, негов татко), Љиљана Георгиевска (Емили Помел, негова мајка), Снежана Михајловиќ (Лили, нивна слугинка), Ленче Делова (Естер, шест години) Петар Темелковски (Антоан Мањо, нејзин татко), Мајда Тушар (Тереза Мањо, нејзина мајка), Ацо Јовановски (Генералот Етјен Лонсегир), Лилјана Велјанова (Ида Мормар), Ацо Ѓорчев (Докторот)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 04.10.1981

Вечерна сцена

ЏОН ПИПЛФОКС

Автор: Мирослав Беловиќ, Душан Радовиќ

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Леб и сол

Кореограф: Викторија Анѓушева

Актерска екипа: Јовица Михајловски (Капетан Џон Пиплфокс), Лилјана Велјанова (Капетан Фокс Џонсон), Димче Мешковски (Секирата), Владимир Ангеловски – Дади (Арчибалд), Стево Спасовски (Желката), Виолета Шапковска (Ланабој), Диме Илиев (Коновал), Ѓокица Лукаревски (Убавиот Смит), Ацо Дуковски (Пудинг Џо), Симе Илиев (Сајланс), Владимир Талески (Роберт Смајл), Димитар Зози (Теодор Рум), (Марин Бабиќ) Оливер Тимиди, Гоце Тодоровски (Големиот пират), Лазе Манасковски (Тајниот пират), Благој Црвенков (Началникот на адмиралитетот), Викторија Анѓушева, Гордана Божиновска, Цветанка Јанакиевска ((Чудовиштето, Брзозборестите жени)

Техничка екипа: Томе Моловски, д-р Аксенти Грнаров

Премиера: 21.11.1981

Детска сцена

СИНАТА БОЈА НА СНЕГОТ

Автор: Гигор Витез

Режисер: Давор Младинов

Сценограф: Берислав Дежелиќ

Композитор: Леб и сол

Препев: Ѓорѓи Сталев

Актерска екипа: Димче Мешковски (Кралот Црнослав), Виолета Шапковска (Принцезата Златка), Иван Петрушевски (Дворскиот мудрец, Каш), Кирчо Божиновски (Генералот Скрши), Симе Илиев (Личен Перо), Владимир Ангеловски – Дади (Дворскиот Шут), Ацо Дуковски (Дворскиот стражар)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски

Премиера: 26.12.1981

Куклена сцена

1982

ЕРИГОН

Автор: Јордан Плевнеш

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Дорис Крстиќ

Избор на музика: Леб и сол

Актерска екипа: Мето Јовановски (Еригон), Мери Бошкова (Мадам Дибуа), Петар Темелковски (Исидор Солунски), Милица Стојанова (Малина, негова жена), Тони Несторов (Таше, нивни син), Самоил Стојановски (Коле, нивни син), Ирис Мустафовска (Евдокија, нивна ќерка), Лилјана Велјанова (Патриција Сиго), Крум Стојанов / Славчо Тасевски (Сигфрид Поњатовски Балтимор), Мите Грозданов (Сен Бернар), Ненад Милосављевиќ (Барбисон Бољони), Љиљана Георгиевска (Андилена Анаван), Снежана Михајловиќ (Марија Балванера), Димитар Гешоски (Кардиналот Донатело Први), Ѓокица Лукаревски (Цезар), Ѓорѓи Тодоровски (Самса), Сабина Ајрула (Безимениот глас ) Љупчо Тодоровски (Прв војник), Јовица Михајловски (Втор војник), Самоил Дуковски (Матичарот), Силвија Стојановска (Еринија Крафт), Виолета Шапковска (Шарлот), Катерина Коцевска (Емили), Крсте Јовановски (Ротвајлер Несман), Јаков Дренковски (Исус, рок пејач),  Деца, ученици: Иван Мирчевски, Зоран Томиќ

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 21.01.1982

Вечерна сцена

АЈКУЛА

Автор: Виктор Хаим

Режисер: Ѓорѓи Стојаноски

Сценограф: Живојин Трајановиќ

Костимограф: Живојин Трајановиќ

Избор на музика: Ристо Аврамовски

Адаптација: Ѓорѓи Стојаноски

Превод: Ѓорѓи Стојаноски

Актерска екипа: Благој Чоревски (Лудовик), Мајда Тушар (Маријан), Гоце Тодоровски (Артур), Мите Грозданов (Ајкулата)

Премиера: 28.01.1982

Мала и експериментална сцена

ПОЛНЕТА ПТИЦА

Автор: Фадил Хаџиќ

Режисер: Димитрие Османли

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Љупчо Константинов

Превод: Саша Маркус

Актерска екипа: Петре Прличко (Томо Врчек), Благој Чоревски (Фрањо Чук), Снежана Михајловиќ (Милица Папак), Гоце Тодоровски (Уредникот), Владимир Ангеловски – Дади (Људевит Хумски), Ангелина Иванова (Анѓа Врчек), Виолета Шапковска (Саша Врчек), Ленче Делова (Аница Бобан), Иван Петрушевски (Ѓукица Цуфај), Видосава Грубач (Женската странка)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 30.09.1982

Вечерна сцена

КОСАНЧИЌЕВ ВЕНЕЦ БР.7

Автор: Слободан Селениќ

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Љупчо Константинов

Превод: Јордан Плевнеш

Актерска екипа: Стево Спасовски / Марин Бабиќ (Владан Хаџиславковиќ), Салаетин Билал (Истрев Вери), Ненад Стојановски (Пуниша Мирчетиќ), Мајда Тушар (Василија), Димитар Зози (Јозо Михаљевиќ), Љиљана Георгиевска (Милена Дрекало), Диме Илиев (Боштјан Жупанчич), Ацо Дуковски (Иштван Молнар), Ленче Делова (Мара Глигориевиќ), Ѓокица Лукаревски (Драги Станивуловиќ), Владимир Ангеловски – Дади (Ламбро Петковски), Милица Стојанова (Лепша Којадиновиќ), Нада Гешоска (Мара Гарашаниб), Соња Михајлова (Мица), Шишман Ангеловски (Вукадин Петковиќ) Димитар Гешоски (Милан Матичиќ), Ацо Ѓорчев (Кумот Јордан), Снежана Михајловиќ (Савка), Сабина Ајрула (Сарка), Бајруш Мијаку (Џавид )

Техничка екипа: Томе Моловски, Радмил Златковиќ

Премиера: 07.11.1982

Вечерна сцена

МАЧОРОТ ЏИНГИСКАН И МИКИ ТРАСИ

Автор: Весна Парун

Композитор: Ладислав Тулач

Режисер : Звездана Ладика

Драматург: Звездана Ладика

Препев: Ѓорѓи Сталев

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Елена Дончева

Кореограф: Тихана Шкрињариќ

Актерска екипа: Гоце Тодоровски (Мачорот Џингискан), Иван Петрушевски (Мики Траси), Милица Стојанова (Бабата), Димитар Гешоски (Дедото), Виолета Шапковска (Смилјанка), Лилјана Велјанова (Козата), Димче Мешковски (Магарето), Лазе Манасковски (Бабаја), Викторија Анѓушева (Јајцето), Симе Илиев (Поштарот), Лилјана Велјанова, Силвија Јовановска, Катерина Коцевска, Викторија Анѓушева (Мачки / Жаби), Кирчо Божиновски, Симе Илиев, Лазе Манасковски (Мачори / Светулки)

Инспициент: Ѓурко Стојановски

Суфлер: Снежана Бошнакоска

Премиера: 26.11.1982

Детска сцена (Мјузикл)

1983

HI – FI ( ХАЈ – ФАЈ)

Автор: Горан Стефановски

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Елена Дончева

Композитор:  Горан Бреговиќ и Влатко Стефановски

Актерска екипа: Ацо Ѓорчев (Борис), Ненад Стојановски (Матеј), Лилјана Велјанова (Соња), Мими Таневска / Катерина Коцевска (Мира), Лазе Манасковски, Димитар Бошков, Gary Nicols

Премиера: 08.01.1983

Мала и експериментална сцена

АЛАДИН И ВОЛШЕБНАТА ЛАМБА

Автор: Војо Станковски

Режисер: Војо Станковски

Сценограф: Симе Илиев

Костимограф: Јоланда Счерба

Драматург: Војо Станковски

Соработник на режисер: Симе Илиев

Актерска екипа: Симе Илиев, Лазе Манасковски, Катерина Коцевска, Викторија Анѓушева, Силвија Стојановска

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски

Премиера: 21.01.1983

Куклена сцена

МАЛАТА СИРЕНА

Автор: Фридрих Де Ла Мот Фуке (според „Малта сирена“ на Ханс Кристијан Андерсен)

Режисер: Војо Станковски    

Премиера: 22.01.1983 ФАЛАТ ПОДАТОЦИ, НЕМА ПРОГРАМЧЕ

БАЛКАНСКИ ШПИОН

Автор: Душан Ковачевиќ

Режисер: Љупчо Тозија

Сценограф: Илија Пенушлиски

Костимограф: Илија Пенушлиски

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Ангелина Белимачева

Актерска екипа: Крум Стојанов (Илија Чворовиќ), Мајда Тушар (Соња Чворовиќ), Ненад Милосављевиќ (Ѓуро Чворовиќ), Милица Стојанова (Даница Чворовиќ), Ацо Јовановски (Петар Јаковлевиќ, кираџијата)

Техничка екипа: Радмила Златковиќ, Томе Моловски

Премиера: 05.02.1983

Вечерна сцена

ПРЕСПАНСКИ КРУГ СО ЦРВЕНА БОЈА

Автор: Миле Неделковски

Режисер: Владимир Милчин

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Љупчо Константинов

Актерска екипа: Петар Темелковски (Ѕвездак), Илија Милчин (Красе), Димитар Гешоски (Поп Цветко), Снежана Стамеска (Магда), Диме Илиев (Богоја), Иван Петрушевски (Тасе), Ацо Јовановски (Санде), Милица Стојанова (Тасија), Ѓокица Лукаревски (Пандил), Љиљана Георгиевска (Менка), Шишман Ангеловски (Клисарот), Симе Илиев (Записничарот), Љупчо Бреслиски (Доне), Кирчо Божиновски (Д), Видосава Грубач (Прва Преспанка), Славчо Тасевски (Прв Преспанец )

Техничка екипа: Томе Моловски, Радмила Златковиќ

Премиера: 09.02.1983

Вечерна сцена

ЈАДИГАР

Автор: Васе Манчев

Режисер: Борко Зафировски

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Михаил Бошковски

Актерска екипа: Ацо Ѓорчев (Кој беше шо бе, и дух и жив човек истовремено, којзнае колку стар; бела, флуросцентна маска), Благој Чоревски (Ајде ујде, негов пра), Викторија Анѓушева (Црниот Анѓел, налик на Ајде Ујде), Љиљана Георгиевска (Ивва Боже, старица околу 60 години, мајка на Ајде ујде), Гоце Тодоровски (Леле Мале, синче на Ајде Ујде, слабокрвно дете околу 10 години), Снежана Стамеска (Шо мори, жена на Ајде Ујде, бледа и слабодушна), Диме Илиев (Паметната Глава, помлад брат на Ајде Ујде, околу 33 години), Ѓокица Лукаревски (Дисле, помлад недоветен брат на Ајде Ујде, околу 30 години)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 24.04.1983

Вечерна сцена

УМНА ГЛАВА

Автор: Оливера Николова

Режисер: Кирил Ќортошев

Сценограф: Трајче Јанчевски

Костимограф: Елена Дончева

Кореограф: Дојчин Матевски

Актерска екипа: Иван Петрушевски, Диме Илиев, Димитар Зози, Ѓокица Лукаревски, Владимир Ангеловски – Дади, Ѓорѓи Тодоровски, Лазе Манасковски, Снежана Стамеска, Ленче Делова, Славица Николовска, Лилјана Велјанова, Силвија Стојановска, Катерина Коцевска, Викторија Анѓушева

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 10.12.1983

1984

ДУПЛО ДНО

Автор: Горан Стефановски

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Динка Јеричевиќ

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Михаил Бошковски

Актерска екипа: Иван Петрушевски (Јаков, прв дел), Јовица Михајловски (Јаков, втор дел), Ненад Стојановски (Јаков, трет дел), Ацо Ѓорчев (Божо), Милица Стојанова (Параскева), Силвија Стојановска (Кристина), Благој Чоревски (Нове)

Техничка екипа: Томе Моловски, Даница Илиева

Премиера: 05.02.1984

Вечерна сцена

ФОКСФАЕР

Автор: Хјум Кронин, Сузана Купер

Режисер: Богдан Поп Ѓорчев

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Богдан Поп Ѓорчев

Композитор: Димитар Масевски

Актерска екипа: Милица Стојанова (Ени), Ацо Ѓорчев (Хектор), Мите Грозданов (Дилард), Славица Николовска (Холи), Коле Ангеловски (Принс), Димче Мешковски (Докторот)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Даница Илиева

Премиера: 08.02.1984

Вечерна сцена

КАРАМЗОВИ

Автор: Душан Јовановиќ

Режисер: Паоло Маџели

Сценограф: Марина Чутурило

Костимограф: Лео Кулаш, Светлана Визинтин

Композитор: Љубен Бракус

Соработник на режисер: Димитар Зози

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Мите Грозданов (Светозар Митиќ), Благој Чоревски (Дејан Митиќ), Диме Илиев (Јанез Митиќ), Димитар Зози (Виктор Бизјак), Викторија Анѓушева (Наталија Митиќ), Славица Николовска (Учителката), Лазе Манасковски (Славко Милосављевиќ), Симе Илиев (Новинарот) Видосава Грубач (Дактилографка), Ѓурко Стојановски (Стражар), Ивица Костадинов (Дејан, дете), Самоил Стојановски (Бранко, дете), Светислав Синадиновски (Јанез, дете), Катерина Коцевска (Олга Бизјак), Мето Јовановски (Бранко Митиќ), Ѓокица Лукаревски (Иследникот), Силвија Стојановска (Наташа Ѓорѓиевиќ), Димче Мешковски (Стеван), Славчо Тасевски (Матичарот) Дубравка Киселичка, Рујиш Мустафа, Анастас Тановски, Ацо Малинов, Љупчо Хаџи Стојанов, Јордан Витанов, Љубомир Бојковски, Синоличка Трпкова, Соња Јовановска, Билјана Алексовска,

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 04.03.1984

ЏОН ПИПЛФОКС (обнова)

Автор: Душан Радовиќ, Мирослав Беловиќ

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Леб и сол

Кореограф: Викторија Анѓушева

Актерска екипа: Јовица Михајловски (Капетан Џон Пиплфокс), Лилјана Велјанова (Капетан Фокс Џонсон / Пештерата), Димче Мешковски (Секирата), Владимир Ангеловски – Дади (Арчибалд), Стево Спасовски (Желката), Виолета Шапковска (Ланабој), Диме Илиев (Коновал), Ѓокица Лукаревски (Убавиот Смит), Ацо Дуковски (Пудинг Џо), Симе Илиев (Сајланс), Владимир Талески (Роберт Смајл), Димитар Зози (Тодор Рум), Оливер Тимиди (Марин Бабиќ), Гоце Тодоровски (Големиот пират), Лазе Манасковски (Тајниот пират), Благој Црвенков (Началникот на адмиралитетот), Викторија Анѓушева (Чудовиштето), Викторија Анѓушева, Гордана Божиновска, Цветанка Јанакиевска (Брзозборестите жени)

Премиера: 31.03.1984

Детска сцена

ИВОНА, КНЕГИЊА БУРГУНДСКА

Автор: Витолд Гомбрович

Режисер: Владимир Цветановски

Сценограф: Мустафа Асим

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Михаил Бошковски

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Ленче Делова (Ивона), Мите Грозданов (Кралот), Љиљана Георгиевска (Кралицата), Димитар Зози (Кнезот), Димче Мешковски (Коморникот), Викторија Анѓушева (Иза), Диме Илиев (Цирил), Марин Бабиќ (Ципријан), Самоил Дуковски / Стево Спасовски (Тетка), Симе Илиев (Втора тетка), Шишман Ангеловски (Иноцент), Мето Јовановски (Питачот / Валентин), Сабина Ајрула (Прва госпоѓа), Снежана Михајловиќ (Втора госпоѓа), Петар Темелковски (Маршалот), Славчо Тасевски (Канцеларот)

Техничка екипа: Томе Моловски, Даница Илиева

Премиера: 16.06.1984

Вечерна сцена

КРАЛ ИБИ

Автор: Алфред Жари

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Марина Чутурило

Костимограф: Лира Грабул

Композитор: Љупчо Константинов

Кореограф: Ивица Клеменц

Превод: Петре М. Андреевски

Актерска екипа: Ѓокица Лукаревски (Татко Иби), Ацо Јовановски (Мајка Иби), Благој Чоревски (Капетан Бордир), Владимир Ангеловски – Дади (Кралот Венцеслав/Цар Алексеј), Димие Илиев (Кралица Розамунда/Михајло Фјодорович), Лазе Манасковски (Бургелав), Ѓорѓи Тодоровски (Жирон), Викторија Анѓушева (Пил), Катерина Коцевска (Котис)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 24.10.1984

Вечерна сцена

ПАТУВАЊЕ НИЗ СОНОТ НА БАЈКИТЕ

Автор: Симе Илиев

Режисер: Димитар Станковски

Кореограф: Викторија Анѓушева

Актерска екипа: Игор Џамбазов (Принц/Зоран/Момчето), Викторија Анѓушева (Снежана/Кате/Шут),  Симе Илиев (Кралот/Трето прасе) Катерина Коцевска (Кралицата/Мајката/Второ прасе), Виолета Шапковска (Вештерка/Зајаче/Сонот/1 Прасе), Лазе Манасковски (Волкот/Советникот)

Премиера: 24.12.1984

Детска сцена

1985

АВАНТУРИТЕ НА ПОНГ И ЛУСИ

Автор: Доди Смит

Режисер: Душан Наумовски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Димитар Масевски

Кореограф: Викторија Анѓушева

Актерска екипа: Ненад Милосављевиќ (Никола), Игор Џамбазов (Понг), Катерина Коцевска (Луси), Сабина Ајрула (Анита), Викторија Анѓушева (Злица), Видосава Грубач (Нани), Виолета Шапковска (Шарко), Шишман Ангеловски (Колач), Димитар Зози (Шило), Ѓорѓи Тодоровски (Рој), Анастас Тановски (Капетанот), Самоил Дуковски (Полковникот), Кирчо Божиновски (Данец), Симе Илиев (Териер), Синоличка Трпкова (Пеги), Љупчо Хаџи Стојанов (Џони), Кученца: Рената Божинова, Лидија Блажевска, Ана Левајковиќ, Жаклина Филиповска, Ана Царулеска

Техничка екип: Ѓурко Стојановски, Даница Илиева

Премиера: 22.01.1985

Детска сцена

УЧИТЕЛКАТА (монодрама)

Автор: Бранко Варошлија

Режисер: Крум Стојанов

Актерска екипа: Нада Гешоска

Премиера: 02.03.1985

Мала сцена

САЛОМА

Автор: Оскар Вајлд

Режисер: Милан Белегишанин

Сценограф: Милан Белегишанин

Костимограф: Милан Белегишанин

Избор на музика: Андреј Бељан

Кореограф: Екрем Хусеин

Актерска екипа: Ненад Милосављевиќ (Ирод), Катерина Коцевска (Салома), Лазе Манасковски (Јован), Видосава Грубач (Иродијада), Виолета Шапковска (Капетанот), Лилјана Велјанова (Пажот), Ѓорѓи Тодоровски (Фарисеј), Игор Џaмбазов (Садукеј), Анастас Тановски (Наман)

Техничка екипа: Томе Моловски, Даница Илиева

Премиера: 17.04.1985

Мала и експериментална сцена

ЈУГОСЛОВЕНСКА АНТИТЕЗА

Автор: Јордан Плевнеш

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски, Љубомир Чадиковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Андреј Бељан

Кореограф: Тања Петковска

Актерска екипа: Илија Милчин (Живадин Филиповиќ), Милица Стојанова (Евросима Луловска), Синоличка Трпкова / Рујиш Беговска (Невена Филиповиќ), Диме Илиев (Најдан Филиповиќ), Петар Темелковски (Боро Филиповиќ), Мето Јовановски (Марко Филиповиќ), Димитар Зози (Трендафил Луловски), Ѓорѓи Тодоровски (Анастас Луловски), Димитар Гешоски (Службеникот), Љиљана Георгиевска (Наставничката), Ѓокица Лукаревски (Диригентот), Владимир Ангеловски – Дади (Басистот), Ацо Јовановски (Тромбонистот), Ненад Милосављевиќ (Тапанарот), Славчо Тасевски (Кларинетистот)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Даница Илиева

Премиера: 26.04.1985

Вечерна сцена

ЛОВЕЧКА СКАЗНА

Автор: Стефан Пешиќ

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Симон Узуновски, Крсте Џидров

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Кокан Димушевски

Превод: Бранко Варошлија

Актерска екипа: Иван Петрушевски (Ловецот), Гоце Тодоровски (Пикас), Тихомир Стојановски (Зајакот)

Техничка екипа: Томе Моловски

Премиера: 01.06.1985

Детска сцена

ХАОС ЗАД КУЛИСИ

Автор: Мајкл Фрејн

Режисер: Димитрие Османли

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Лира Грабул

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Мајда Тушар (Доти Оутли), Марин Бабиќ (Лојд Далас), Јовица Михајловски (Гери Лазен),  Викторија Анѓушева (Брук Естон), Ленче Делова (Папи Нортон), Димче Мешковски (Фредерих Фелоуз), Снежана Михајловиќ (Белинда Блер), Владимир Ангеловски – Дади (Тим Олгут), Димитар Гешоски (Селздон Маубреј)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Снежана Бошнаковска

 Премиера: 20.06.1985

Вечерна сцена

ТЕТОВИРАНИ ДУШИ

Автор: Горан Стефановски

Режисер: Паоло Маџели

Сценограф: Марини Чутурило

Костимограф: Светлана Визинтин

Композитор: Љупчо Константинов

Актерска екипа: Ненад Стојановски (Војдан), Мето Јовановски (Цибра), Стево Спасовски (Стрезо), Милица Стојанова (Алтана), Ацо Ѓорчев (Кољо), Силвија Стојановска (Ружа), Катерина Коцевска (Маре), Мајда Тушар (Клодија), Димитар Зози (Тетовирачот), Викторија Анѓушева (Танчерката), Ѓокица Лукаревски (Мажот), Софија Куновска (Девојката), Самоил Дуковски, Кирчо Божиновски, Благој Чоревски, Димитар Станковски, Паоло Маџели, Марин Бабиќ, Диме Илиев, Гоце Тодоровски, Ѓорѓи Тодоровски, Јовица Михајловски, Игор Џамбазов, Ана Костовска, Марија Вртева, Дубравка Киселичка, Рујиш Беговска, Суад Беговски, Соња Јаќоска Самарџиева, Љубомир Бојковски, Нино Леви, Ана Царулеска, Димитар Ѓузелов, Љупчо Митиќ, Ѓурко Стојановски, Кире Ставревски, Кире Бубулевски, Димитар Тентов, Стојанка Дејановска, Будимка Јовановска, Кирил Бошковски, Слободан Митревски, Томче Костадинов, Зоран Новковски, Раче Јовев, Душко Ристов, Брејк денс:  Ифтадет Мустафа, Ѓублин Мустафа, Џемо Јагли, Зубехар Јагли, Раиф Салиев, Митко Камизовски, Али Мускет, Муарем Берат

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Даница Илиева

Премиера: 26.10.1985

Вечерна сцена

ВИКЕНД НА МРТОВЦИ

Автор: Миле Попоски

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Љупчо Константинов

Актерска екипа: Димче Мешковски, Снежана Стамеска, Снежана Михајловиќ, Душица Стојановска, Ѓорѓи Тодоровски, Марин Бабиќ, Јовица Михајловски, Видосава Грубач, Благој Чоревски, Гоце Тодоровски, Игор Џамбазов, Диме Илиев, Лилјана Велјанова, Владимир Ангеловски – Дади, Ленче Делова, Виолета Шапковска, Лилјана Јовановски, Ана Царулеска, Киро Божиновски

Премиера: 21.12.1985

Вечерна сцена

1986

ЗОЈКИНИОТ СТАН

Автор: Михаил Афанасиевич Булгаков

Режисер: Стојан Стојановски

Сценограф: Мустафа Асим

Композитор: Димитрие Бужаровски

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Снежана Стамеска (Зоја Денисовна Пелц), Лилјана Георгијевска (Мањушка), Димче Мешковски (Портупеја, Анисим Зотикович), Ѓокица Лукаревски (Аметистов, Александар Тарасович), Ацо Јовановски (Облајнинов, Павел Фјодорович), Мите Грозданов (Гус, Борис Семјонович), Ѓорѓи Тодоровски (Ханџалин), Јовица Михајловски (Херувим), Виолета Шапковска (Кројачка), Соња Јаќоска Самарџиева (Прва дама), Видосава Грубач (Втора дама), Мајда Тушар (Ала Вадимовна), Светлана Стојановска (Марија Никифоровна), Ана Царулеска (Лиза), Викторија Анѓушева (Мадам Иванова), Анастас Тановски (Прв непознат), Самоил Дуковски (Втор непознат), Симе Илиев (Робер)

Техничка екипа: Томе Моловски, Даница Илиева

Премиера: 15.01.1986

Вечерна сцена

КОПРИВАРНИК

Автор: Иван Карадак, Љупчо Силјановски

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Димитар Масевски

Кореограф: Викторија Анѓушева

Пијано: Стево Пановски

Актерска екипа: Благој Чоревски, Иван Петрушевски, Гоце Тодоровски, Снежана Михајловиќ, Викторија Анѓушева, Катерина Коцевска, Диме Илиев, Анастас Тановски, Игор Џамбазов, Ана Царулеска, Соња Јаќоска Самарџиева, Водител – Зоран Крстевски

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Даница Илиева

Премиера: 08.03.1986

Мала и експериментална сцена

БРАЧЕН ПЛЕЈ – ОФ

Автор: Вајтхет

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Љубомир Чадиковски

Превод: Гордана Коцевска

Актерска екипа: Лилјана Јовановски (Госпоѓа Елиот), Кирил Ристоски (Господин Елиот)

Премиера: 07.05.1986

Мала сцена

СВАДБА

Автор: Васил Иљоски

Режисер: Димитрие Османли

Сценограф: Панче Минов

Костимограф: Рада Петрова - Малкиќ

Композитор: Александар Џамбазов

Актерска екипа: Игор Џамбазов / Бранко Ѓорчев (Дарко, млад распеан молер), Диме Илиев (Коле, негов брат, графички работник), Силвија Стојановска (Злата, милозлива девојка), Душица Стојанова (Маре, ѓаволеста жена на Коле), Ѓорѓи Тодоровски (Стефче, другар на Дарко), Славица Николовска (Цвета, шивачка, девојка на Стефче), Димитар Зози (Милован, графички работник, другар на Коле), Ацо Јовановски (Андон Туџарот, отпаднат трговец), Сабина Ајрула (Ветка, негова добродушна жена), Димитар Гешоски (Панко Козарко, нов недоделкан богаташ), Видосава Грубач (Стојна, негова остројазична жена), Ангелина Иванова (Костадинка, зборлеста сосетка), Љиљана Георгиевска (Мица, несреќна и тажна пејачка), Шишман Ангеловски (Буда, полициски писар), Самоил Дуковски (Тоза, чиновник), Кирчо Божиновски (Диме, трговец), Димче Мешковски (Бег), Симе Илиев (Келнер), Милорад Бакиќ (Аритон, маж на Костадинка)

Техничка екипа: Томе Моловски, Снежана Бошнаковска, Илија Велевски

Премиера: 12.06.1986

Вечерна сцена

ПАТУВАЧКИОТ ТЕАТАР ШОПАЛОВИЌ

Автор: Љубомир Симовиќ

Режисер: Васил Ќортошев

Сценограф: Владимир Георгиевски

Композитор: Ристо Аврамовски

Препев: Ефтим Клетников

Актерска екипа: Ацо Ѓорчев, Стево Спасовски, Ненад Стојановски, Мето Јовановски, Снежана Стамеска, Силвија Стојановска, Мајда Тушар, Викторија Анѓушева, Душица Стојанова, Катерина Коцевска...

Премиера: 22.06.1986 ФАЛАТ ПОДАТОЦИ, НЕМА ПРОГРАМЧЕ

САРА БЕРНАР

Автор: Џон Марел

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Елизабета Аврамовска

Костимограф: Соња Куновска

Композитор: Љупчо Константинов

Превод: Љубица Арсовска

Актерска екипа: Лилјана Велјанова (Сара Бернар), Гоце Тодоровски (Питу)

Премиера: 03.07.1986 – Сули Ан

Мала и експериментална сцена

КЕРУБИН 2096

Автор: Славко Јаневски („Деветте Керубинови векови“)

Режисер: Љубиша Герогиевски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Владимир Георгиевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Драматург: Јордан Плевнеш

Актерска екипа: Петар Темелковски (Керубин), Милица Стојанова (Горка Сута), Диме Илиев (Сергеј со име Керубин), Мите Грозданов (Родобран), Лилјана Велјанова (Дарја Исова), Ѓокица Лукаревски (Исо Рог), Благој Чоревски (Јаков Серпентеус), Анастас Тановски (Аргос Каламарис), Јовица Михајловски (Димитар Господинов Рилски)

Премиера: Охрид – 13.07.1986 – Самоилова тврдина

Вечерна сцена

НОЌ СПРОТИ ВОДИЦИ

Автор: Вилијам Шекспир

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Бјанка Аџиќ

Костимограф: Бјанка Аџиќ

Композитор: Љупчо Константинов

Кореограф: Ивица Клеменц

Превод: Богомил Ѓузел

Актерска екипа: Стево Спасовски (Орсино, војводата од Илирија), Анастас Тановски (Курио), Силвија Стојановска / Катерина Коцевска (Виола, подоцна преправена како Цезарио), Ѓорѓи Тодоровски (Себастијан, нејзиниот брат близнак), Игор Џамбазов (Капетан на потонатиот брод, пријател на Виола), Марин Бабиќ (Антонио, друг морски капетан, пријател на Себастијан), Лилјана Велјанова (Оливија, грофица), Ленче Делова, (Марија,слугинка на Оливија), Гоце Тодоровски (Сер Тоби Ждригало, вујко на Оливија), Владимир Ангеловски – Дади (Сер Андреја Треската, придружник на Сер Тоби), Благој Чоревски (Малволио, домарот на Оливија), Ѓокица Лукаревски Фабијан, придворник на Оливија), Иван Петрушевски /Диме Илиев (Шутот на Оливија)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Бошнаковска

Премиера: 06.12.1986

Вечерна сцена

1987

Р

Автор: Јордан Плевнеш

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Љубомир Чадиковски

Композитор: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Андреј Бељан

Соработник на режисер: Сашо Миленковски

Актерска екипа: Лилјана Тасева (Јана, ќерка на синот), Диме Илиев (Наум,искушеник на Исус, брат на Максим Бродски), Крум Стојанов / Димитар Гешоски (Серафим Продански, професионален револуционер во пензија), Снежана Михајловиќ (Слободанка Проданска, негова жена), Силвија Стојановска (Маргарита Ветерова, глумица, љубовница на Максим Бродски), Благој Чоревски (Директор на Народниот театар), Ненад Милосављевиќ (Пожарникар), Љубомир Бојковски (Новинар), Катерина Коцевска (Марија Малон, водителка на фестивалот „Актерот на Европа”), Јордан Витанов (Александар Петразици, актер на МХТ), Лазе Бараков, (Атила Ременјик актер на УНТ), Ацо Малинков (Харолд Милер, актер на Олд Вик), Анастас Тановски (Патрик Лори, актер на ТНП, Париз), Бранко Ѓорчев (Богдан Камиенски, актер на Театар драматични, Варшава), Игор Џамбазов (Стефан Милер, актер на Шаубине ам Хлесенифер, Западен Берлин), Петар Темелковски (Максим Бродски, син и актер во Народниот театар, затвореник на својот јазик), Александар Џуровски (Аврам, татко и дух, учител и народен непријател стрелан на Р), Милица Стојанова (Арна, мајка), Лилјана Велјанова (Катерина, жена на Максим Бродски, археолог), Тихомир Стојановски (Аврам)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Даница Илиева

Премиера: 15.01.1987

Вечерна сцена

ДОБРА НОЌ МАЈКО

Автор: Марша Норман

Режисер: Мето Јовановски

Костимограф: Соња Куновска

Актерска екипа: Нада Гешоска (Телма, мајката), Сабина Ајрула (Џеси, ќерката)

Премиера: 14.05.1987

Мала и експериментална сцена

СМРТТА НА ДАНТОН

Автор: Георг Бихнер

Режисер: Петар Вечек

Сценограф: Петар Вечек

Костимограф: Загорка Стојановиќ

Композитор: Маријо Јајетиќ

Превод: Илија Милчин

Актерска екипа: Ненад Стојановски (Дантон), Диме Илиев (Камиј Демулен), Димче Мешковски (Лакроа), Бранко Ѓорчев (Филипо), Јовица Михајловски (Лезандер), Мето Јовановски (Робеспјер), Игор Џамбазов (Сен Жист), Ацо Ѓорчев (Фукје Тенвил), Марин Бабиќ (Ерман), Лазе Манасковски (Симон), Снежана Михајловиќ (Симоновата жена), Лилјана Велјанова (Жили), Силвија Стојановска (Лисил), Катерина Коцевска (Марион), Викторија Анѓушева (Аделаид), Анастас Тановски (Коло, граѓанин) Кирчо Божиновски (Втор граѓанин), Светлана Стојановска (Трет граѓанин), Миланчо Георгиев (Четврти граѓанин), Драган Спасов - Дац (Петти граѓанин)

Техничка екипа: Томе Моловски, Даница Илиева

Премиера: 23.05.1987

Вечерна сцена

ЗАКОПНОТО ДЕТЕ

Автор: Сем Шепард

Режисер: Вилијам Вудман

Сценограф: Вилијам Вудман

Костимограф: Вилијам Вудман

Избор на музика: Ред Клеј Рембрелс

Соработник на режисер: Симеон Дамески

Превод: Богомил Ѓузел

Актерска екипа: Ацо Јовановски (Даџ, седумдесетгодишен), Милица Стојанова (Хали, негова жена, околу 65 години), Стево Спасовски (Тилден, нивниот најстар син), Јовица Михајловски (Бредли, следниот најстар син, со ампутирана нога), Бранко Ѓорчев (Винс, син на Тилден), Катерина Коцевска (Сели, девојка на Винс), Самоил Дуковски (Отец Дуис, протестантски свештеник)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Снежана Божиновска

Премиера: 02.07.1987

СТАПИЦА

Автор: Тадеуш Ружевич

Режисер: Богдан Хусаковски

Сценограф: Гжегож Малецки

Костимограф: Гжегож Малецки

Избор на музика: Андреј Бељан

Соработник на режисер: Игор Џамбазов

Превод: Петре Наковски

Актерска екипа: Мето Јовановски (Франц), Синиша Евтимов (Франц, како дете), Мајда Тушар (Јуза), Ацо Јовановски (Таткото), Сабина Ајрула (Мајката), Силвија Стојановска (Отла), Лазе Манасковски (Карол), Славица Николовска (Вали), Катерина Коцевска (Ели), Марија Кондовска (Душичката), Викторија Анѓушева (Фелице), Марин Бабиќ (Продавачот), Петар Темелковски (Макс), Лилјана Велјанова (Грета), Владимир Ангеловски –Дади (Чевларот), Ленче Делова (Жената на чевларот), Игор Џамбазов (Зенел), Јовица Михајловски (Берберот), Самоил Дуковски (Господинот), Марда Мирек  / Светлана Стојановска (Келнерка)

Премиера: 07.11.1987

Вечерна сцена

1988

СЛОБОДЕН ЛОВ

Автор: Јордан Плевнеш

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски, Љубомир Чадиковски

Костимограф: Зорица Тодорова Младеновиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Илија Милчин (Александар Мирни, претставник на „Меѓународната реакција” и заштитник на човековата околина, маж) Снежана Михајловиќ (Споменка Мирна, оперска пејачка, жена), Марија Кондовска / Лилјана Велјанова  (Бесна Мирна, читателка, психо), Диме Илиев (Петрафил Писински, орган за прогон и директор на Државниот архив), Ѓокица Лукаревски (Најден Писпиле, соработник на органите за прогон и директор на Зоолошката градина), Самоил Дуковски (Арчибалд Хопкинс, пријател на Александар Мирни, пензионер од Лондон), Сабина Ајрула (Џуди Хопкинс, негова жена), Ацо Јовановски (Олег  Шестакович, пријател на Александар Мирни, пензионер од Москва), Љиљана Георгиевска (Гаља Шестакович, негова жена), Лазе Манасковски (Абдул Хамид, непознато лице од Босфорот што се претставува како турски султан), Петар Темелковски (Александар Бурни, потомок на Луцифер, некогашен алхемичар и уличен свирач на виолина, писател на нервна база)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Боро Крстевски, Ацо Маневски

Премиера: 21.01.1988

Вечерна сцена

СКАЗНА ЗА ВРЕМЕТО

Автор: Љубиша Ѓоќиќ

Режисер: Љубиша Ѓоќиќ

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Димитрие Бужаровски

Превод: Богомил Ѓузел

Актерска екипа: Душица Стојанова (Баба Лиле), Марија Кондовска (Лана, нејзина внука), Игор Џамбазов (Човекот со полуцилиндер / Купувачот / Сатурниј / Поштарот / Шумски /Самракот), Ѓорѓи Тодоровски (Цобе, другар на Лана), Кирчо Божиновски (Продавачот на балони), Владимир Ангеловски – Дади / Марин Бабиќ (Чичко Звртко), Лазе Манасковски (Нептуниј), Славица Николовска (Зорица), Анастас Тановски (Ветроногиот), Бранко Ѓорчев (Денот), Љиљана Георгиевска (Ноќта), Мики Стојановски (Дете)

Техничка екипа: Ацо Маневски, Илија Велевски

Премиера: 13.03.1988

Детска сцена

КЛАУСТРОФОБИЧНА КОМЕДИЈА

Автор: Душан Ковачевиќ

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Крсте Џидров

Костимограф: Соња Куновска

Избор на музика: Андреј Бељан

Кореограф: Тања Петковска

Превод: Димитар Солев

Актерска екипа: Јовица Михајловски (Теа Крај), Тони Ристевски (Леополд Вазиќ), Димче Мешковски (Јагоша Крај), Стево Спасовски (Саво оџачарот), Ленче Делова (Весела Крај), Ирена Кантарџиева (Нина Херберт), Гоце Тодоровски (Вуле, милиционерот)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски

Премиера: 26.03.1988

Вечерна сцена

СИЛИ ВО ВОЗДУХОТ

Автор: Небојша Ромчевиќ

Режисер: Јовица Павиќ

Сценограф: Герослав Зариќ

Костимограф: Јелена Патрногиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Петре М. Андреевски

Актерска екипа: Ненад Стојановски (Миле), Снежана Стамеска (Мица, негова прва жена), Мајда Тушар (Кристина, негова втора жена), Ѓорѓи Тодоровски (Лале, негов син), Ацо Јовановски (Столе, татко на Кристина), Милица Стојанова (Ката, мајка на Кристина), Благој Чоревски (Благоја) Марин Бабиќ (Муштеријата), Катерина Коцевска (Таа), Игор Џамбазов (Тој), Димитар Моловски (Дете), Анастас Тановски (Поп), Прв музикант – Тефо, Втор музикант – Таки, Трет музикант – Влатко Стефановски

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Ацо Маневски

Премиера: 14.09.1988

Вечерна сцена

ДОЛГО ПАТУВАЊЕ ВО НОЌТА

Автор: Јуџин О’Нил

Режисер: Патриша Хамарстром

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Избор на музика: Андреј Бељан

Превод: Богомил Ѓузел

Актерска екипа: Петар Темелковски (Џејмс Тајрон), Снежана Стамеска (Мери Каван Тајрон, негова жена), Јовица Михајловски (Џејмс Тајрон), Игор Џамбазов (Едмунд Тајрон, неговиот помал син), Марија Кондовска (Катлин, втора слугинка)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Даница Илиева

Премиера: 11.11.1988

Вечерна сцена

1989

СОБИРЕН ЦЕНТАР

Автор: Душан Ковачевиќ

Режисер: Коле Ангеловски

Превод: Русомир Богдановски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Елена Дончева

Композитор: Димитрие Бужаровски

Актерска екипа: Мите Грозаданов (Михајло Павловиќ, професор во пензија. Благороден, тивок човек, При крајот на животот се обидел да создаде Народен музеј), Љиљана Георгиевска (Тетка Ангелина, векот го поминала во професоровата куќа. Ги одгледала Иван и Соња), Диме Илиев (Иван Павловиќ, син на Михајло. Отсекогаш бил фамилијарен проблем), Снежана Михајловиќ (Лепосава – Лепа фурнаџиката, прва комшивка. Жена на покојниот Марко фурнаџијата), Владимир Ангеловски-Дади (Симеон Савски, бербер од памтивек, мајстор на бричот и додевањето. Пријател на професорот од првото предвоено бричење, Брат на покојниот Стеван Савски Кесер) , Виолета Шапковска (Елена Катиќ – Поповиќ, лекарка, енегрична и совесна жена. Ќерка на познатиот управител на Градска болница, покојниот д-р Катиќ), Гоце Тодоровски (Петар, бивш учител. Го напуштил просветителското место и поминал во „слободни“ археолози), Анастас Тановски (Бато Коњ, армоникаш. Свирел некогаш по свадбите со покојниот Среќко Рузмарин), Катерина Коцевска (Покојната Милица Павловиќ, жена на професорот Михајло. Умрела во најубавите години. Таква и останала), Лазе Манасковски (Покојниот Стеван Савски Кесер, бивш борец, човек од цврста градба и цврсти мисли. Татко на покојниот Јанко Савски, кој во животот го правел сето она што Стеван не го сакал), Иван Петрушевски (Покојниот Јанко Савски, векот го поминал во кафани. Два пати ја напуштил кафаната за да види какво е времето и на третиот пат умрел. Итра денгуба), Димче Мешковски (Покојниот Марко Фурнаџијата, умрел од тага за фурната, онаа година кога воведувањето на „малото стопанство“ била далечна иднина. Страшно лут на својата жива жена), Марин Бабиќ (Покојниот Доктор Катиќ, во животот бил надалеку познат и ценет лекар. Тој глас останал и по неговата смрт) и Ѓокица Лукаревски (Покојниот Среќко Рузмарин, армоникаш пред и по смртта. Прекарот „Рузмарин“ го добил од многуте свирења по свадбите. Простодушен и тажен човек)

                                                                                                          

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Ацо Маневски

Премиера: 28.1.1989

Вечерна сцена

ТАТКО

Автор: Август Стринберг

Режисер: Тодорка Кондова-Зафировска

Сценограф: Димитар Кондовски

Костимограф: Рада Петрова - Малкиќ

Композитор: Димитрие Бужаровски

Превод: Саша Маркус

Актерска екипа: Мите Грозданов (Капетанот), Мајда Тушар / Сабина Ајрула (Лаура, негова жена) Марија Кондовска (Берта, нивна ќерка), Стево Спасовски (Доктор Естермарк), Анастас Тановски  (Пасторот), Милица Стојанова (Маргарета, одгледувачката), Бранко Ѓорчев (Нејд, војникот), Видосава Грубач (Тештата), Душица Стојанова (Слугинката)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски, Даница Илиева

Премиера: 18.04.1989

Вечерна сцена

ЛИЦЕ И ОПАЧИНА

Автор: Јордан Радичков

Режисер: Љубиша Георгиевски

Превод: Димитар Солев

Сценограф: Љубиша Георгиевски и Љубомир Чадиковски

Костимограф: Зорица Тодорова-Младеновиќ

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Јовица Михајловски (Крал Ричард III), Благој Чоревски (Дрвар, подоцна крал), Бранко Ѓорчев (Зелената тога, кралски советник), Диме Илиев (Белата тога, кралски советник), Љиљана Георгиевска (Портокаловата тога, кралски советник), Игор Џамбазов (Сината тога, кралски советник), Шишман Ангеловски (Жолтата тога, кралски советник), Мите Грозданов (Сивата тога, кралски советник), Стево Спасовски (Дедо Господ, грнчар) Ацо Јовановски (Сатаната, огнар, помошник на Дедо Господ), Лазе Манасковски (Прв верноподаник), Анастас Тановски (Втор верноподаник), Снежана Михајловиќ (Жената, која оди на минерални бањи) и Весна Петрушевска (Девојчето, внука на жената)

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски и Ацо Маневски

Премиера: 7.6.1989

Вечерна сцена

МЕДЕЈА

Автор: Дане Зајц

Режисер: Вито Тауфер

Превод: Лилјана Дирјан

Сценограф: Барбара Ступица

Костимограф: Барбара Ступица

Композитор: Игор Леонарди

Маски: Аленка Нахтигал

Актерска екипа: Мајда Тушар (Медеја), Бранко Ѓорчев (јасон), Ацо Јовановски (Пелиас, крал на Јолк), Катерина Коцевска (Прва ќерка), Викторија Анѓушева / Марија Кондовска (Втора ќерка), Ѓорѓи Јолевски (Акаст), Ленче Делова (Кирка), Кирчо Божиновски (Капетанот), Димче Мешковски / Диме Илиев (Креонт, крал на Коринт), Силвија Стојановска (Глаука, негова ќерка), Мето Јовановски (Прв морнар), Ѓокица Лукаревски (Втор морнар), Владимир Ангеловски-Дади/ Игор Џамбазов (Трет морнар), Јордан Симонов (Прв војник) и Александар Микиќ (Втор војник)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Илија Велевски и Даница Илиева

Премиера: 11.7.1989 – Будва

                      22/23.7. 1989 Свети Наум /Фестивал Охридско Лето

ШУАБИ АП

Автор: Жанина Мирчевска

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Крсте Џидров

Костимограф: Соња Куновска

Композитор: Александар Џамбазов

Актерска екипа: Снежана Стамеска (Нада), Благој Чоревски (Серџо), Владимир Ангеловски – Дади (Зико )

Техничка екипа: Томе Моловски, Илија Велевски, Ацо Маневски

Премиера: 25.11.1989

Мала сцена

ДЕДО МРАЗ ВО СОНОВИЈА

Автор: Симе Илиев

Режисер: Димитар Христов

Композитор: Игор Џамбазов

Автор на сонгови: Игор Џамбазов

Кореограф: Кокан Ласков

Актерска екипа: Ацо Јовановски (Страшилото), Силвија Стојановска (Кате / Снежана), Викторија Анѓушева (Дива / Кралицата срце / Вештерката), Сабина Ајрула (Мајката / Бабата / Чавката / Кучињата), Димитар Зози (Лавот / Прасето), Симе Илиев (Инспекторот Вау), Мите Грозданов (Ветерко / Волкот / Големиот мајстор)

Премиера: 23.12.1989

Детска сцена

1990

КУЛА ВАВИЛОНСКА

Автор: Горан Стефановски

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Марина Чурило

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Ненад Стојановски (Дамјан), Лилјана Богојевиќ (Рина), Кирил Ристоски (Тодор),  Мајда Тушар (Блага), Стево Спасовски (Петар), Јовица Михајловски (Марко), Тодорка Кондова –Зафировска (Невена), Софија Куновска (Марта), Благој Чоревски (Виктор)

Техничка екипа: Томе Моловски и Ацо Маневски

Премиера: 14.1.1990

Вечерна сцена

АЛО, БУДЕЊЕ

Автор: Зафир Хаџиманов

Режисер: Коле Ангеловски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Костимограф: Лира Грабул

Композитор: Зафир Хаџиманов

Кореограф: Александар Хаџиманов

Избор на музика: Александар Џамбазов

Актерска екипа: Мето Јовановски, Силвија Стојановска, Димче Мешковски, Марија Кондовска, Анастас Тановски, Лазе Манасковски, Игор Џамбазов, Катерина Коцевска, Драган Спасов - Дац, Викторија Анѓушева, Димитар Моловски, Весела Моловска, Ирена Лозинска, Ирена Челебиќ, Тамара Анастасова, Антонио Ристевски, Дончо Велковски, Владо Чанов, Ана Рупчиќ, Сузана Турунџиева и Зафир Хаџиманов  

Техничка екипа: Ѓоко Стојановски, Даница Илиева и Илија Велевски

Премиера: 26.1.1990

Вечерна сцена

ВЕЈКА НА ВЕТРОТ

Автор: Коле Чашуле

Режисер: Мето Јовановски

Актерска екипа: Љиљана Богоевиќ (Магда), Бајруш Мјаку (Велко), Александар Чамински (Велко), Валентина Божиновска (Мејбл)

САМОУБИЕЦ

Автор: Николај Ердман

Режисер: Бранко Ставрев

Превод: Димитар Стефановски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Владимир Георгиевски

Композитор: Андреј Бељан

Актерска екипа: Мите Грозданов (Семјон Семјонович Подсекаљнико), Душица Стојановска (Марија Лукјанова), Лиљана Георгиевска (Серафима Ињинишна), Ацо Јовановски (Александар Петрофич Калабушкин), Лилјана Велјанова (Маргарита Ивановна), Петар Темелковски (Аристарх Домоникович Голошчанов), Бранко Ѓорчев (Јегор Тимофеевиќ), Ненад Милосављевиќ (Никифор Арсениевич Пугачов), Анастас Тановски / Димитар Зози (Никифор Арсениевич Пугачов), Снежана Михајловиќ / Викторија Анѓушева (Клеопатра Максимовна), Сабина Ајрула (Раиса Филиповна), Самоил Дуковски (Отец Јелпидиј), Ѓорѓи Тодоровски (Глувонемиот), Андреј Бељан (Костја) и Виолета Шапковска (Мадам Софи)

Техничка екипа: Ѓурко Стојановски, Маневски Ацо

Суфлер: Даница Илиева

Премиера:14.4.1990

Вечерна сцена

СПАСЕНИ

Автор: Едвард Бонд

Режисер: Кристијан Ристески

Превод: Богомил Ѓузел

Сценограф: Ратко Панчевски

Костимограф: Благоја Мицевски

Избор на музика: Љупчо Јолевски

Актерска екипа: Ѓорги Јолевски (Лен), Синоличка Трпкова (Пем), Бранко Ѓорчев (Фред), Стево Спасовски (Хари), Мајда Тушар (Мери), Марија Кондовска (Лиз), Игор Џамбазов (Пит), Ѓорѓи Тодоровски (Бари) и Лазе Манасковски (Мајк)

Техничка екипа: Томе Моловски, Ацо Маневски

Премиера: 15.12.1990

Вечерна сцена

1991

ЧИЈА СИ?

Автор: Сашко Насев

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Крсте Џидров

Косримограф: Елена Дончева

Избор на музика: Михаил Бошковски

Кореограф: Зоран Велевски

Актерска екипа: Игор Џамбазов (Ацо Шпрт), Гоце Тодоровски (Ринго Шатка), Ѓокица Лукаревски (Киро Стап), Иван Петрушевски (Ристо), Снежана Михајловиќ (Менка), Силвија Стојановска (Нина), Катерина Коцевска (Верче), Јовица Михајловски (Чкембар), Ацо Јовановски (Фабијан), Лазе Манасковски (Инспектор), Видосава Грубач (Тетка Веска), Ѓурко Стојановски (Тетин Михајло), статисти: Горан Стојановиќ, Јасмина Делова, Ирена Радовановиќ, Зоран Димитриевски, Нина Зефиќ, Ацо Таневски, Тина Дракаловиќ

Техничка екипа: Ацо Маневски, Илија Велевски

Суфлер: Даница Илиева

Премиера: 9.2.1991

Вечерна сцена

БАЛКОНОТ

Автор: Жан Жене

Режисер: Ивица Кунчевиќ

Превод: Калиопа Петрушевска

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костиограф: Елена Дончева

Кореограф: Екрем Хусеин

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Мите Грозданов (Епсикопот), Ненад Стојановски (Џелатот Артур), Марин Бабиќ (Судијата), Гоце Тодоровски (Генералот), Јовица Михајловски (Шефот на полицијата),  Димче Мешковски (Пратеникот), Лазе Манасковски (Роже), Лилјана Велјанова (Ирма, кралицата), Сабина Ајрула (Жената), Катерина Коцевска (Крадачката), Силвија Стојановска (Шантал), Снежана Стамеска (Девојка), Марија Кондовска (Кармен),Славица Николовска (Жоржет), Игор Џамбазов (Арман), Бранко Ѓорчев (Лик), Анастас Тановски (Марк), Диме Илиев (Луј), Симе Илиев (Ранетиот)

Техничка екипа: Томе Моловски, Зоран Митровски, Илија Велевски

Премиера: 12.4.1991

Вечерна сцена

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР

Автор: Жан Ануј

Режисер: Димитар Станковски

Адаптација: Сашко Насев

Актерска екипа: Благој Чоревски (Илинденка Чорева), Јовица Михајловски (Чочолина Михајловска), Иван Петрушевски (Паца Петрушевска), Димче Мешковски (Маца Мешковска), Гоце Тодоровски (Сузана Тодоровска), Игор Џамбазов (Трајко Џамбазов), Ѓокица Лукаревски (Мадона Лукарова) и Ѓурко Стојановски (Газда Темчо)

Премиера: 21.6.1991

Вечерна сцена

НЕ СЕГА ДРАГА НАЈДОБРО Е ПОПЛАДНЕ

Автор: Реј Куни

Режисер: Коле Ангеловски

Превод: Ирена Стефановска

Адаптација: Коле Ангеловски

Сценограф: Љубомир Чадиковски

Избор на музика: Коле Ангеловски

Актерска екипа: Силвија Стојановска (Кристина), Видосава Грубач (Рецепционерка), Ѓокица Лукаревски (Келнерот), Трајче Иваноски (Рампо Рајатовски), Драган Спасов-Дац (Ѓоре Пиже), Марин Бабиќ (Директорот на хотелот), Душица Стојановска (Марија), Катерина Коцевска (Галаба Рубен), Сабина Ајрула (Лидија), Анастас Тановски (Никола Рубен) 

Техничка екипа: Зоран Митровски, Илија Велевски, Даница Илиева

Премиера: 13.12.1991

Вечерна сцена

1992

ЧЕРНОДРИНСКИ СЕ ВРАЌА ДОМА

Автор: Горан Стефановски

Режисер: Слободан Унковски

Сценограф: Миодраг Табачки

Костимограф: Ангелина Атлагиќ

Композитор: Љупчо Констатинов

Актерска екипа: Ненад Стојановски (Господин Балабаков; Цветко; Александар; Жан), Снежана Стамеска (Мајката; Жената војник; Неда; Каталин), Ленче Делова (Госпожа Балабакова; Старата; Кумата), Благој Чоревски (Лирскиот љубовник Чорбе; Господин Грчев; Инкогнито 2; Георги), Драган Спасов – Дац (Вториот Кинез; Актерчето Ицо; Џафер Ага; Белодрински), Стево Спасовски (Господин Аризан; Директорот Славејков; Професорот по музика), Сенко Велинов (Кинезот Чуанг Ли; Младиот архивар; Непознатиот господин; Инкогнито 1; Бретон), Димче Мешковски (Рампо Прцески; Стариот архивар; Меанџијата;Врската), Марија Кондовска (Преведувачката; Госпоѓата Цаневска; Елица), Софија Куновска (Руса; Марина), Јовица Михајловски (Таткото; Советникот; Кумот; Цара; Човекот во фрак) и Иван Поповски (Детето без фантазија)

Техничка екипа: Томе Моловски, Ацо Маневски, Илија Велевски, Боро Крстевски

Премиера: 3.1.1992

Вечерна сцена

ЕМИГРАНТИ

Автор: Славомир Мрожек

Режисер: Владо Цветановски

Превод од српски јазик: Ѓорѓи Јолевски и Сенко Велинов

Композитор: Горан Трајкоски

Актерска екипа: Сенко Велинов (А.А.) и Ѓорѓи Јолевски (Х.Х.)

Премиера: 20. 3.1992

Мала и експериментална сцена

ГРВ ИЛИ ШПРИЦЕР

Автор: Сашко Насев

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Крсте Џидров

Костимограф: Елена Дончева

Избор на музика: Михаил Бошковски

Актерска екипа: Ненад Стојановски (Крсто Шприцер), Силвија Стојановска (Цвета), Марија Кондовска / Софија Куновска (Беба), Иван Петрушевски (Миле поштарот), Игор Џамбазов (Џанго / Црни), Јовица Михајловски / Благој Чоревски (Перо тренерот), Магдалена Ризова (Мими) и Снежана Михајловиќ (Управничка на домот)

Премиера: 10.4.1992

Вечерна сцена

БУРА

Автор: Вилијам Шекспир

Режисер: Коле Ангеловски

Превод: Богомил Ѓузел

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Љупчо Константинов

Актерска екипа: Кирил Ристоски (Просперо, вистинскиот војвода од Милано), Диме Илиев (Алонзо, крал на Неапол), Бранко Ѓорчев (Себастијан, негов брат), Сенко Велинов (Војвода од Милано, узурпатор), Драган Спасов - Дац (Фердинанд, син на кралот на Неапол), Марин Бабиќ (Гонѕало, чесен стар советник), Димитар Зози (Адријан и Франциско, велможи), Лазе Манасковски (Калибан, дивјак и изобличен роб), Владимир Ангеловски – Дади (Тринкуло, шегаџија), Анастас Тановски (Стефано, пијан пехарник), Дона Димовска (Миранда, ќерка на Просперо), Ѓорѓи Јолевски (Ариел, воздушен дух), Душица Стојановска (Ирида), Виолета Шапковска (Церера) и Викторија Анѓушева (Јунона)

Премиера: 20.12.1992

Вечерна сцена

1993

ДАМИТЕ ОД АЛАМО

Автор: Пол Зиндел

Режисер: Виолета Џолева

Драматург: Богомил Ѓузел

Превод: Наум Пановски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Елена Дончева 

Кореограф: Александар Хаџиманов

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Славица Николовска (Шортс), Сабина Ајрула (Ким Фулер), Љиљана Георгиевска (Џоана), Снежана Стамеска (Деде Ченс) и Мајда Тушар (Бела)

Техничка екипа: Томе Моловски, Ацо Маневски и Илија Велевски

Премиера: 30.1.1993

Вечерна сцена

ВООБРАЗЕН БОЛЕН

Автор: Жан Батист Поклен Молиер

Режисер: Љубиша Георгиевски

Препев: Гого Ивановски

Сценограф: Бранко Костовски

Костимограф: Мери Георгиевска

Композитор:Христо Бојаџиев

Кореограф: Гордана Деан- Поп Христова

Актерска екипа: Сенко Велинов (Арган, вообразен болен), Милица Стојанова (Тоанета, слугинка), Мајда Тушар (Белина, втора жена на Арган), Дона Димовска (Анжелика, ќерка на Арган, заљубена во Клеант), Диме Илиев (Бералд , брат на Арган), Ѓорѓи Јолевски (Клеант, вљубен во Анжелика), Владимир Ангеловски –Дади (Господин Диафоарус, лекар), Драган Спасов - Дац (Тома Диафоарус, негов син и кандидат за Анжелика), Марин Бабиќ (Господин Пиргон, лекар на Арган), Роберт Вељановски (Господин Флеран, аптекар), Лазе Манасковски (Господин Бонфоа, нотариус) и Весела Моловска (Лујзе, ќеркиче на Арган и сестра на Анжелика)

Техничка екипа: Томе Моловски, Ацо Маневски, Илија Велевски

Премиера: 9.4.1993

Вечерна сцена

КАКО ДА ЈА УБИЕШ СОПРУГАТА... И ЗОШТО?

Автор: Антонио Амури

Режисер: Ненад Стојановски

Адаптација: Иван Карадак

Сценограф: Силвија Стојановска

Костимограф: Катерина Коцевска

Избор на музика: Катерина Коцевска

Актерска екипа: Катерина Коцевска и Ѓокица Лукаревски

Техничка екипа: Зоран Митровски

Премиера: 7.5.1993

Мала сцена

КЛОВНОВИ

Автор: Хелен Пермелеин

Режисер: Коле Ангеловски

Адаптација: Коле Ангеловски

Превод:Ирена Павловска

Сценограф: Лира Грабул

Костимограф: Лира Грабул

Композитор: Димитрие Бужаровски

Актерска екипа: Владимир Ангеловски-Дади (Дади) и Драган Спасов-Дац (Дац)

Премиера: 10.10. 1993

Детска сцена

ПРОСТИ ДАРОВИ

Автор: Карма Ибзен

Режисер: Карма Ибзен

Адаптација: Карма Ибзен

Превод: Богомил Ѓузел

Сценограф: Лира Грабул

Костимограф: Лира Грабул

Кореограф: Дороти Мек Кена

Избор на музика: Димитар Илиоски

Актерска екипа: Сабина Ајрула (Раскажувачот),  Снежана Стамеска (Берберот), Ленче Делова (Желката), Марин Бабиќ (Богатиот селанец), Викторија Анѓушева (неговата жена), Ненад Милосављевиќ (Скромниот овчар), Ѓорѓи Тодоровски (Кметот), Виолета Шапковска (Менка), Анастас Тановски (Слонот) и Душица Стојановска (Кокошката)

Премиера: 3.12.1993

Детска сцена

КАЛИГУЛА

Автор: Албер Ками

Режисер: Коле Ангеловски

Превод: Ирена Павловска

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Димитрие Бужаровски

Актерска екипа: Ѓорги Јолевски (Калигула), Лилјана Велјанова (Цезонија), Лазе Манасковски (Хеликон), Бранко Ѓорчев(Сципион), Миралем Зупчевиќ (Хереа), Владимир Ангеловски-Дади (Стариот патрициј), Димитар Зози (Интендантот), Димче Мешковски (Мереја), Диме Илиев (Муциј) и Викторија Анѓушева (Жената на Муциј)

Техничка екипа: Томе Моловски, Ацо Маневски

Премиера: 11.12.1993

Вечерна сцена

ЖИВОТОТ Е СОН

Автор:  Педро Калдерон Де Ла Барка

Режисер: Слободан Унковски

Превод: Огнена Никуљска

Асистент режисер: Александар Поповски, Ема Николовска 

Сценограф: Миодраг Табачки

Костимограф: Ангелина Атлагиќ

Актерска екипа: Ненад Стојановски (Сегизмундо, принц), Благој Чоревски (Базилиј, крал на Полска), Јовица Михајловски (Астолфо, војвода од Москва), Миралем Зубчевиќ (Клоталдо), Драган Спасов – Дац (Клатин), Софија Куновска (Стела, принцеза), Марија Кондовска (Росаура, дама), Роберт Вељановски (Прв слуга), Јелена Жугиќ, Перо Ралев, Стево Бојковски, Васил Шишков (Прв војник), Дона Димовска, Искра Ветерова, Ѓурко Стојановски, Раде Трајковски и Благоја Милковски

Техничка екипа: Зоран Митровски, Даница Илиева

Премиера: 25.12.1993

Вечерна сцена

1994

ХАРЕМ

Автор: Сашко Насев

Режисер: Димитар Станковски

Сценограф: Миодраг Табачки

Костимограф: Ангелина Атлагиќ

Композитор: Љупчо Константинов

Актерска екипа: Ѓокица Лукаревски (Крле суџукот), Иван Петрушевски (Томбо овцата), Гоце Тодоровски (Дурмиш Тута Велики), Драган Спасов-Дац (Фиљан кишијата), Силвија Стојановска (Цонка Егоровна Јајцовна), Сенко Велинов (Рампо Мускулот), Јовица Михајловски (Топуз Паша), Марија Кондовска (Трпана), Ацо Јовановски (Човекот со камера), Димитар Зози (Султанот), Атанасова Маја, Ацо Таневски, Сашо Спасовски, Ивана Шуманова, Александар Равњашки, Никола Груевски, Зоран Димитриевски и Томи Максимовски

Техничка екипа: Ацо Маневски, Зоран Митровски, Илија Велевски

Премиера: 2.4.1994

Вечерна сцена

ДЕТСКИ РАБОТИ (монодрама)

Автор: Ремон Кус

Режисер: Коле Ангеловски

Актерска екипа: Игор Џамбазов

Премиера: 17.4.1994

Вечерна сцена

ЧЕКАЈКИ ГО ГОДО

Автор: Самјуел Бекет

Режисер: Љубиша Георгиевски

Превод: Богомил Ѓузел

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Мери Георгиевска

Актерска екипа: Ѓорѓи Јолевски (Естрагон), Бранко Ѓорчев (Владимир), Петар Темелковски (Поцо), Ристо Гоговски (Лаки) и Пане Илиев (Детето)

Премиера: 28.4.1994

Вечерна сцена

ЖЕНИ ВО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ

Автор: Аристофан

Режисер: Димитар Христов

Превод: Петре М. Андреевски

Сценограф: Крсте Џидров

Костимограф: Лира Грабул

Композитор: Кире Костов

Кореограф: Олга Милосавлева

Актерска екипа: Катерина Коцевска (Праксагора, Хремо), Мајда Тушар (Глика), Сабина Ајрула (Клинарета), Ленче Делова (Херетка), Софија Куновска (Мелистиха), Викторија Анѓушева (Филенета), Виолета Шапковска (Сосрета), Звездана Ангеловска (Гевисистрата), Снежана Михајловиќ (Старата), Силвија Стојановска (Младата), Видосава Грубач (Втора стара), Димче Мешковски (Блепир) и Ѓорѓи Тодоровски (Момчето)

Премиера: 25.6.1994

Вечерна сцена

ДОН ЖУАН

Автор: Жан Батист Поклен Молиер

Режисер: Ненад Стојановски

Превод: Илија Милчин

Адаптација: Петре М. Андреевски

Костимограф: Елена Дончева

Композитор Љупчо Констатинов

Актерска екипа: Сенко Велинов (Дон Жуан), Драган Спасов-Дац (Зганарел), Силвија Стојановска (Дона Елвира), Ана Костовска (Шарлота), Диме Илиев (Гузман), Миралем Зубчевиќ (Дон Карлос), Лазе Манасковски (Дон Алонзо), Снежана Стамеска / Шишман Ангеловски (Дон Луј),  Стево Спасовски, Ацо Јовановски (Франциско), Тони Михајловски (Пјеро) и Звездана Ангеловска (Матурина)

Техничка екипа: Урош Делов

Премиера: 1.10 1994

Вечерна сцена

МАРАТОНЦИТЕ ГО ТРЧААТ ПОЧЕСНИОТ КРУГ

Автор: Душан Ковачевиќ

Режисер: Коле Ангеловски

Превод: Миле Поповски

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Владимир Георгиевски

Избор на музика: Андреј Бељан

Актерска екипа: Димче Мешковски (Милутин Топаловски), Стево Спасовски (Максимилиан Топаловски), Владимир Ангеловски – Дади (Аксентија Топаловски), Иван Петрушевски (Лаки Топаловски), Драган Спасов-Дац (Мирко Топаловски), Звездана Ангеловска / Валентина Дрекаловиќ (Кристина), Бранко Ѓорчев (Генка, ѓаволот), Лазе Манасковски (Били, питонот), Марија Кондовска (Оља) и Зоран Митровски (Прегазениот)

Премиера: 4.11.1994

Вечерна сцена

ШЕГИТЕ НА ПРАСИЊАТА

Автор: Симе Илиев

Режисер: Мите Грозданов

Сценограф: Илија Велевски

Костимограф: Кети Зареска

Композитор: Игор Џамбазов

Кореограф: Викторија Анѓушева

Актерска екипа: Мите Грозданов (Волкот), Викторија Анѓушева (Праска), Душица Стојановска (Сласка) и Диме Илиев (Маско)

Премиера: 8.11.1994

Детска сцена

ЗООЛОШКА ПРИКАЗНА

Автор: Едвард Олби

Режисер: Димитар Станковски

Актерска екипа: Иван Петрушевски (Питер) и Благој Чоревски (Џери)

Премиера: 5.12.1994

РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛДЕРСТЕРН СЕ МРТВИ

Автор: Том Стопард

Режисер: Златко Славенски

Превод: Рајна Кошка -Хот

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Елена Дончева

Кореограф:Искра Шукарова

Актерска екипа: Драган Спасов-Дац (Розенкранц), Сенко Велинов (Гилденстерн), Мето Јовановски (Актерот), Актерска трупа: Роберт Вељановски (Алфред), Ристо Гоговски (Кавалџија 2), Марија Кондовска (Трагичар 3), Јелена Жугиќ (Трагичар 4) и Васил Шишков (Трагичар 5)

Премиера: 23.12.1994

Вечерна сцена

1995

ОД ПРВИОТ ЗДИВ

Автор: Данило Коцевски

Режисер: Горан Тренчовски

Сценограф:Валентин Светозарев

Костимограф: Валентин Светозарев

Актерска екипа: Ѓокица Лукаревски (Влатко), Диме Илиев (Ештро), Мите Грозданов (Годо), Лилјана Велјанова (Лак), Димитар Зози (Поц), Ацо Јовановски (Бекет) и Билјана Хамамџиева (Девојчето)

Композитор: Панде Шахов

Премиера: 4.3.1995

Мала и експериментална сцена

ИГРАНКА ВО ВРЕМЕТО НА ЛУНАСА

Автор: Брајан Фрил

Режисер: Александра Ковачевиќ

Превод: Димитар Солев

Сценограф: Миодраг Табачки

Костимограф: Љиљана Петровиќ

Композитор: Венко Серафимов

Избор на музика: Рисима Рисимкин Матевска

Актерска екипа: Петар Темелковски (Мајкл), Снежана Стамеска (Кејт), Мајда Тушар (Меги), Сабина Ајрула (Агнеса), Ленче Делова (Роза), Звездана Ангеловска (Крис), Анастас Тановски (Гери) и Стево Спасовски (Џек)

Премиера: 17.3.1995

Вечерна сцена

СЕГА МУ Е МАЈКАТА

Автор: Горан Стефановски

Режисер: Димитар Станковски

Актерска екипа: Иван Петрушевски и Благој Чоревски

Премиера: 12.4.1995

Вечерна сцена

АРСЕНИК И СТАРА ТАНТЕЛА

Автор: Џозеф Ото Кеселинг

Режисер: Љубиша Георгиевски

Превод: Љубиша Георгиевски 

Сценограф: Љупка Ристовска

Костимограф: Мери Георгиевска

Актерска екипа: Искра Ветерова / Јелена Жугиќ (Еми Брјустер), Александра Бошковска / Билјана Хамамџиева (Марта Брјустер), Роберт Вељановски (Мортимер Брјустер), Ристо Гоговски (Џонатан Брјустер), Рубенс Муратовски (Теди Брјустер), Сузана Живорадиќ (Елена Харпер), Сашо Тасевски (др. Херман Ајнштајн), Горан Зарковски / Самоил Стојановски (О’Хара), Диме Илиев (Руни), Стево Спасовски (Харпер), Анастас Тановски (Клајн), Владимир Ангеловски-Дади (Витерспун) и Самоил Дуковски (Џипс)

Техничка екипа: Зоран Митровски и Даница Илиева

Премиера: 26.3.1995

Вечерна сцена

РЕВИЗОР

Автор: Николај Василевич Гогољ

Режисер: Љубиша Георгиевски

Сценограф: Љубиша Георгиевски

Костимограф: Мери Георгиевска

Актерска екипа: Благој Чоревски (Антон Антонович Сквозник), Снежана Михајловиќ (Ана Андреевна), Звездана Ангеловска (Марија Антоновна), Лазе Манасковски (Лука), Јелена Жугиќ (Негова жена), Диме Илиев (Амос Фјодорович Љапкин-Тјапкин), Анастас Тановски (Артемиј Филипович Землјаника), Бранко Ѓорчев (Иван Кузманович Шепкун), Ристо Гоговски (Петар Иванович Допчински), Сашо Тасевски (Петар Иванович Бопчински), Драган Спасов –Дац (Иван Александрович Хлестаков), Симе Илиев (Свистунов), Роберт Вељановски (Свистунов)и Димитар Зози (Слуга во гостилницата)

Премиера: 27.5.1995

Вечерна сцена

КУМОВИ

Автор: Коле Ангеловски

Режисер: Коле Ангеловски

Асистент режисер: Драган Спасов-Дац

Сценограф: Владимир Георгиевски

Костимограф: Ѓорѓи Здравев

Композитор: Љупчо Констатинов

Актерска екипа: Мирале Зубчевиќ (Бошко), Сенко Велинов (Харалампие), Бранко Ѓорчев (Спасе), Душица Стојановска (Голубинка), Звездана Ангеловска (Цвета), Снежана Стамеска (Филомена), Гоце Тодоровски (Ќорле), Анастас Тановски (Влечко), Лазе Манасковски (Даме, кумитата), Диме Илиев (Самоил), Владимир Ангеловски-Дади (Димитрула) и Роберт Вељановски  (Слугата)

Премиера: 1.10.1995

Вечерна сцена

ЖЕНИ СО ИСКУСТВО

Автор: Миле Попоски

Режисер: Димитар Станковски

Актерска екипа: Снежана Стамеска и Сабина Ајрула

Премиера: 9.10.1995

ЗЛОСТОРИ НА СРЦЕТО

Автор: Бен Хенли

Режисер: Карма Ибзен

Превод: Богомил Ѓузел

Асистент режисер: Синиша Евтимов

Сценограф: Карма Ибзен

Костимограф: Карма Ибзен

Актерска екипа: Сабина Ајрула (Лени Мергет), Мајда Тушар (Чик Бојл), Анастас Тановски (Док Портер), Снежана Стамеска (Мег Мергет), Ленче Делова (Бејб Бортел) и Марин Бабиќ (Барнет Лојд)

Техничка екипа: Илија Велевски, Зоран Митровски и Ацо Маневски

Премиера: 1.12.1995

Вечерна сцена

Рута Група Триглав


Ruta Grupa Triglav