КУРС ПО АКТЕРСКА ИГРА - Sanford Meinsner approach

23 Мај 2019

Драмски театар Скопје организира шестонеделен курс по актерство по пристапот на Санфорд Мајснер - САД.

Драмски театар Скопје организира шестонеделен курс по актерство по пристапот на Санфорд Мајснер - САД. Овој пристап кој настапува од позицијата дека актерството е дејствување, денес го носи неговото име и е еден од најприменливите методи по кои работат американските актери. Три важни елементи во пристапот се: дејство (активност), елемент на вистина и имагинарни околности.

Курсот ќе го води Зоја Бузалковска, театарски режисер и професор по Актерска игра и Основи на театарска режија на ФДУ Скопје. На курсот можат да се запишат актери и режисери кои се во постојан работен однос или времено ангажирани во Драмски театар. Курост е бесплатен и се состои од 16 сесии, во времетраење од по 3 часа, со точно предвидена програма. Секој од учесниците во курсот мора да ја помине и практично секоја сесија, за да може да учествува во наредната. Групата може да се состои од најмногу 10 учесници.

За учество на курсот може да се пријавите до петок, 24.05. 2019 г., а првата сесија ќе се одржи на 27.05.2019 г.

Февруари
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Огласи

 • Кодекс за административни службеници

  Кодексот за административни службеници можете да го превземете од следниот линк.

  Следни изведби
  25.02.2020 од 20:00 часот
  26.02.2020 од 20:00 часот
  28.02.2020 од 20:00 часот
  3.03.2020 од 20:00 часот
  7.03.2020 од 20:00 часот
  10.03.2020 од 20:00 часот
  11.03.2020 од 20:00 часот
  12.03.2020 од 20:00 часот
  13.03.2020 од 20:00 часот
  14.03.2020 од 12:30 часот
 • Завршна сметка за 2018 година
  Следни изведби
  25.02.2020 од 20:00 часот
  26.02.2020 од 20:00 часот
  28.02.2020 од 20:00 часот
  3.03.2020 од 20:00 часот
  7.03.2020 од 20:00 часот
  10.03.2020 од 20:00 часот
  11.03.2020 од 20:00 часот
  12.03.2020 од 20:00 часот
  13.03.2020 од 20:00 часот
  14.03.2020 од 12:30 часот
 • Jавен оглас за вработување | 20.12.2018
  Следни изведби
  25.02.2020 од 20:00 часот
  26.02.2020 од 20:00 часот
  28.02.2020 од 20:00 часот
  3.03.2020 од 20:00 часот
  7.03.2020 од 20:00 часот
  10.03.2020 од 20:00 часот
  11.03.2020 од 20:00 часот
  12.03.2020 од 20:00 часот
  13.03.2020 од 20:00 часот
  14.03.2020 од 12:30 часот
 • Јавен оглас за врaботување на определено време | 5.12.2018
  Следни изведби
  25.02.2020 од 20:00 часот
  26.02.2020 од 20:00 часот
  28.02.2020 од 20:00 часот
  3.03.2020 од 20:00 часот
  7.03.2020 од 20:00 часот
  10.03.2020 од 20:00 часот
  11.03.2020 од 20:00 часот
  12.03.2020 од 20:00 часот
  13.03.2020 од 20:00 часот
  14.03.2020 од 12:30 часот

Следни претстави

Партија реми
25 Февруари 2020
Чудесна терапија
26 Февруари 2020
Странци
28 Февруари 2020