Репертоар

Партија реми

Додека трае партијата карти, која станува повод, но не и причина за средба, тие ги раскажуваат своите животи, згоди и незгоди...

31/May/2018 20:00

Повеќе
Партија реми

Репертоар

Европа во годината 1942

Авторски проект на Петре Темелковски

21/May/2018 20:00

Повеќе
Европа во годината 1942

Репертоар

Странци

Што ќе се случи доколку скришно ѕиркате во телефонот на другиот?

22/May/2018 20:00

Повеќе
Странци

Репертоар

Европа во годината 1942

21 May 2018
20:00

Авторски проект на Петре Темелковски

Странци

22 May 2018
20:00

Што ќе се случи доколку скришно ѕиркате во телефонот на другиот?

Странци

30 May 2018
20:00

Што ќе се случи доколку скришно ѕиркате во телефонот на другиот?

Партија реми

31 May 2018
20:00

Додека трае партијата карти, која станува повод, но не и причина за средба, тие ги раскажуваат своите животи, згоди и незгоди...

Новости

Јавен оглас за вработување

Јавен оглас за вработување

Техничар за тон, средно електро-техничко/општо четиригодишно образование, односно тригодишно електро- техничко/општо образование (40 часа н


Новости

Материјали од конференцијата за печат оддржана на 18.04.

Материјали од конференцијата за печат оддржана на 18.04.

„Партија реми“ - Нова продукција на Драмски театар


Новости